Farming the Future: cocreating a better future @GreenTech

vrijdag, 13 november, 2020 De Nederlandse tuinbouw heeft zich van 20 t/m 22 oktober op de Greentech Life & Online gepresenteerd aan meer dan 6.300 (inter)nationale deelnemers. Onder de vlag ‘Farming the Future: cocreating a better future’ maakten de deelnemers via een paneldicsussie met internationale tuinbouwexperts en een virtuele stand kennis met de veelzijdigheid van de…

Read More

Business Week Nabije Markten

donderdag, 12 november, 2020 RVO.nl organiseert op 17 en 18 november de Business Week Nabije Markten. Tijdens de Business Week Nabije Markten informeren diverse ervaringsdeskundigen u over hun sectorkennis bij het zakendoen in Duitsland, België, Frankrijk en het VK.  Te midden van de coronacrisis zorgen topsprekers uit het bedrijfsleven, de wetenschap en overheid op 17 en…

Read More

World Horti Center tekent MoU met Mexicaanse Ceickor en Koppert

maandag, 9 november, 2020 In het bijzijn van minister Schouten, landbouwminister Villalobos Arámbula van Mexico, ambassadeurs Zabalgoitia Trejo en Mohr, ondertekende Joep Hendricks namens World Horti Center, Felix Tarrats van Ceickor en Peter Maes namens Koppert Biological Systems een Memorandum of Understanding (MoU). De ondertekening is voor de organisaties het startsein van een intensieve samenwerking. Het…

Read More

Jonge tuinbouwers krijgen primeur op scenario-analyse tuinbouwcluster

zondag, 8 november, 2020 Op dinsdag 17 november maken young professionals (> 40) uit de tuinbouw als eerste kennis met de speciaal voor het tuinbouwcluster ontwikkelde toekomstscenario’s. Tijdens een workshop via Zoom gaan ze met elkaar én toonaangevende tuinbouwondernemers in gesprek over hoe je toekomstscenario’s kunt gebruiken bij strategische bedrijfsvoering. Ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers uit-…

Read More

Virtuele handelsmissie naar Mexico

vrijdag, 6 november, 2020 Van 3 t/m 5 november vond er een virtuele handelsmissie plaats naar Mexico, met als thema tuinbouw. Het was de 1e virtuele missie van het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV). De missie bestond uit webinars en discussiefora, afgewisseld met korte films. Iedere dag werd afgesloten met individuele matchmaking. Er…

Read More

Nederlands aardappelzaad voor telers in Myanmar

vrijdag, 6 november, 2020 De aardappel is populair in Myanmar. Dit land, met een omvang van zestien keer de oppervlakte van Nederland en een bevolking van circa 55 miljoen inwoners, heeft een goed klimaat en voldoende grond voor de aardappelteelt. Het land grenst met duizenden kilometers aan Thailand, China en India en dat levert goede…

Read More

107 projecten gehonoreerd in PPS-call Landbouw, Water, Voedsel

dinsdag, 3 november, 2020 De PPS-call van de Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food en Water & Maritiem heeft 107 nieuwe PPS-projecten opgeleverd. De nieuwe projecten richten zich op de beantwoording van de kennis- en innovatieopgaven die in de gezamenlijke kennis- en innovatieagenda Landbouw, Voedsel, Water zijn geformuleerd. De projecten hebben in totaal een budget van € 134…

Read More

Goede woon- en werkomstandigheden arbeidsmigranten hoog op agenda

zondag, 1 november, 2020 Greenports Nederland onderschrijft de hoofdlijnen van het tweede advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten van Emile Roemer; werkomstandigheden voor arbeidsmigranten moeten eerlijk en veilig zijn. Veel werkgevers in de tuinbouwsector bieden dit. Zo niet, dan moet dit worden bestraft. Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten werkt sinds een half jaar in opdracht van…

Read More

Oproep voor Kennis op Maat-projecten opent op 1 november

donderdag, 29 oktober, 2020 De Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food roepen vanaf 1 november partijen op projecten in te dienen binnen het nieuwe programma Kennis op Maat. Wageningen Research reserveert voor dit programma jaarlijks 2,5 miljoen euro (exclusief BTW) voor de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor…

Read More

Insecten als veevoer – circulair en goedkoper

dinsdag, 27 oktober, 2020 De Colombiaanse pluimveehouderij is, net als in de andere Zuid-Amerikaanse landen, op dit moment sterk afhankelijk van de import van duur en milieubelastend veevoer. Door zelf veevoer te maken uit reststromen zou het land meerdere vliegen in één klap staan. Hoogleraar entomologie Marcel Dicke brengt dit jaar via een Seed Money…

Read More