Insecten als veevoer – circulair en goedkoper

dinsdag, 27 oktober, 2020

De Colombiaanse pluimveehouderij is, net als in de andere Zuid-Amerikaanse landen, op dit moment sterk afhankelijk van de import van duur en milieubelastend veevoer. Door zelf veevoer te maken uit reststromen zou het land meerdere vliegen in één klap staan. Hoogleraar entomologie Marcel Dicke brengt dit jaar via een Seed Money Project in kaart hoe de productieketen, van grondstof tot eindproduct, kan worden georganiseerd.

Colombiaanse kippen worden over het algemeen gevoerd met veevoer op basis van sojameel of maismeel als eiwitbron. Beide soorten veevoer moeten uit het buitenland komen, zijn duur en geven vaak een  hoge milieubelasting. Tegelijkertijd beschikt het land over grote reststromen uit de agrifoodsector die nu niet tot waarde worden gebracht. “Als we insecten gaan kweken op een deel van die reststromen, kunnen we een circulair, goedkoop en lokaal geproduceerd alternatieve eiwitbron voor veevoer ontwikkelen,” zegt Marcel Dicke. De soort is al geselecteerd: de zwarte wapenvlieg. Dicke: “De larven van deze vlieg bevatten ongeveer net zoveel aminozuren als vis- en sojameel en vormen een prima basis voor veevoer. Daarnaast gedijen ze goed op verschillende reststromen, dragen ze geen ziektes over op mensen en komen van nature ook voor in Colombia.”

Van theorie naar praktijk
In theorie vormt de zwarte soldaatvlieg dus een prima oplossing voor het Colombiaanse veevoerprobleem. Dicke onderzoekt in een Seed Money Project of het idee in de praktijk ook te verwezenlijken is: “Samen met een groep Nederlandse en Colombiaanse bedrijven en kennisinstellingen brengen we in kaart hoe de productieketen eruit moet gaan zien en welke partijen daar een bijdrage in kunnen leveren. We nemen alle schakels in de productieketen mee: van substraatbereiding tot aan ei en vlees. Want alleen als we alle schakels organiseren en op elkaar afstemmen, heb je kans van slagen.”

Plan van aanpak
Ondanks de Covid-19-belemmeringen, verwacht Dicke dit jaar toch goede resultaten te boeken: “We hebben de hobbels in beeld en ik merk dat de projectpartners bereid zijn om de schouders eronder te zetten om die hobbels te slechten. Ik verwacht dat het Seed Money Project uitmondt in een concreet plan van aanpak voor de komende jaren. Daarnaast zijn de uitkomsten ook interessant voor toepassing in andere landen.”

Insecten voor vrede
Het project draagt niet alleen bij aan een meer circulair landbouwsysteem, het heeft ook sociaal-economische effecten. Na jaren van burgeroorlog, is in 2016 een vredesverdrag getekend met de FARC. Dicke: “Kleine boeren die aan de kant van de FARC streden raakten na het vredesverdrag in een sociaal-economisch isolement. Met goedkoper veevoer, dat ze ook nog eens zelf kunnen maken, krijgen ze weer regie, kunnen ze een beter bestaan opbouwen en integreren in de samenleving.”

Vanaf 15 oktober is de regeling voor Seed Money Projecten die in 2021 starten geopend. De regeling is gepubliceerd op de websites van de Topsector Agri & Food en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.