Logo Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

De kwaliteit en impact
van Nederlands
wetenschappelijk
onderzoek behoren tot
de wereldtop.

Internationaal

De Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen heeft de ambitie wereldleider te zijn in tuinbouw, voeding en groene omgeving. Nederland als kraamkamer voor oplossingen van maatschappelijke problemen. Kennis opgedaan in ons land, kunnen bijdragen aan oplossingen in het buitenland.

Internationaal

De Nederlandse tuinbouwsector is op vele terreinen wereldwijd koploper. Dankzij een uitstekende kennisinfrastructuur, de natuurlijke neiging van bedrijven om gezamenlijk oplossingen te ontwikkelen en een actieve overheid weet de Nederlandse sector steeds weer stappen te zetten in duurzaamheid, voedselzekerheid, gezonde voeding en een groenere leefomgeving. Deze stappen zijn dan ook verwoord in het missiegedreven topsectorenbeleid van de overheid.

Sustainable Development Goals

De wereld beter maken. Duurzamer. Zonder armoede en ongelijkheid. Een wereld waarin we klimaatverandering een halt toeroepen. En waarin voedselproblemen worden opgelost. De Verenigde Naties gaven deze ideeën in 2015 concrete handvatten met de Sustainable Development Goals (SDG’s). De partners in de Topsector T&U hebben een prominent duurzaamheidsbeleid. Daarmee dragen ze rechtstreeks bij aan het realiseren van deze SDG’s, richting 2030.

Internationaal

Europa is de belangrijkste afzetmarkt voor tuinbouwproducten en uitgangsmaterialen uit Nederland. Om verder door te groeien, richt Nederland zich steeds meer op de wereldmarkt. Ondernemers zijn actief in Amerika, Azië en Afrika; daar liggen de grootste groeimarkten. In de opkomende economieën trekken steeds meer mensen naar volle, drukke steden. De leefbaarheid komt daardoor onder druk te staan en bewoners moeten van voedsel worden voorzien. Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen levert daar een essentiële bijdrage aan. Want de sector exporteert niet alleen producten, maar ook kennis en zelfs ondernemers. Veel succesvolle en innovatieve tuinders in het buitenland zijn Nederlander of van Nederlandse afkomst.

Kennis en innovaties

Deze kennis en innovaties zijn niet alleen voor de Nederlandse situatie interessant, ze bieden ook aanknopingspunten om wereldwijde uitdagingen rondom voedselproductie en voeding aan te pakken. Dat levert niet alleen nieuwe kennis en duurzame, innovatieve oplossingen op, maar ook een interessant internationaal verdienmodel voor bedrijven. Nederland profileert zich zo ook als interessante vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven. Zo werken we samen aan oplossing voor toekomstige problemen.

Inzet Topsector T&U

De werklijn internationalisering richt zich op stimuleren van internationale innovatiesamenwerking binnen de EU en daarbuiten, op de export van onze kennis en technologie en het leveren van een bijdrage aan voedselzekerheid, duurzame voedselsystemen en een groene leefomgeving wereldwijd. Klik hier voor de website Internationaal