Logo Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

De kwaliteit en impact van Nederlands wetenschappelijk onderzoek behoren tot de wereldtop.

Kennis- en Innovatie agenda

Onze wereld staat voor enorme uitdagingen. In de komende generatie neemt de wereldbevolking met ruim twee miljard mensen toe.

Kennis- en Innovatie agenda

Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U) heeft de ambitie om wereldleider te zijn in succesvolle oplossingen voor mondiale maatschappelijke uitdagingen op gebied van voedsel, leefomgeving, klimaat, energie en duurzaamheid. Om deze ambitie waar te maken, is samenwerking tussen ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en overheid essentieel.

De Kennis- en Innovatieagenda van Topsector T&U (KIA T&U) geeft aan waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden door bedrijfsleven, overheid en kennis- en onderzoeksinstellingen. Deze agenda is één van de zes KIA’s die worden opgesteld in het kader van het missiegedreven kennis- en innovatiebeleid. De topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food en Water & Maritiem hebben deze KIA gezamenlijk opgesteld, in samenspraak met departementen, regio en een breed veld aan stakeholders vanuit onder meer bedrijfsleven, kennisinstellingen en ngo’s.

Bekijk de Kennis- en Innovatie Agenda Landbouw, Water en Voedsel 2020-2023 (KIA LWV)

Innovatiethema's
De inzet van de topsector voor de ontwikkeling van nieuwe kennis en innovaties is gebundeld in vier thema’s:

  • Duurzame Plantaardige Productie: resistent en stressbestendig uitgangsmateriaal, ecologisch houdbare productie, gezonde bodem, gezonde planten, biodiversiteit;
  • Consument, Markt & Maatschappij: aankoop en consumptie van duurzame, veilige en gezonde producten, informatie en transparantie over producten en productiewijze, versterken consumentenvertrouwen, ontwikkeling (nieuwe) groene grondstoffen, schoon en efficiënt transport, verminderen voedselverspilling, duurzame verpakkingen;
  • Energie & Water: energie- en waterefficiënte productie, klimaatadaptatie
  • High Tech & Digitale Transformatie: ICT/Big Data, robots, sensoren, innovatieve materialen en toepassing van nieuwe en bestaande technologieën in de T&U sector.