Over Topsector T&U

De Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is een van tien topsectoren waar Nederland wereldwijd in uitblinkt. Bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra, overheden en maatschappelijke organisaties werken samen aan kennis en innovatie, internationalisering, human capital en aan het verminderen van regeldruk om deze positie nog sterker te maken.

Topsector T&U

De Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) heeft de ambitie om wereldleider te zijn in succesvolle oplossingen voor mondiale maatschappelijke uitdagingen op het gebied van tuinbouw en voeding en groene omgeving.

De sector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen heeft een aantal sterke troeven in huis. We zijn internationaal marktleider, hebben een sterke, innovatieve en hoogproductieve sector, met een zeer efficiënte logistiek en verwerking. We hebben de beste kennisinstellingen ter wereld en de publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden zit ons in de genen. Door de handen in elkaar te slaan, kunnen we maatschappelijke uitdagingen aan en tegelijkertijd de economische kracht van de sector versterken. Dit doen we nationaal én internationaal.

Topsector in cijfers

Update tuinbouwcijfers 2023 - TopsectorMonitor-CBS-NL
transparant

Deze tooltip geeft verdere details over de genoemde cijfers, inclusief een optionele verwijzing naar een (externe) pagina voor verdieping.

transparant

Deze tooltip geeft verdere details over de genoemde cijfers, inclusief een optionele verwijzing naar een (externe) pagina voor verdieping.

MKB

Tuinbouw & Uitgangsmaterialen bestaat voor een groot deel uit mkb-bedrijven. Deze stevige basis met veel kleine en middelgrote (familie)bedrijven is een garantie voor vernieuwing en het benutten van kansen die de markt biedt.

Binnen de topsector wordt gewerkt aan drie lijnen:

  • Kennis en innovatie
  • Human Capital Agenda
  • Internationalisering

In alle trajecten wordt ingezet op samenwerking in de gouden driehoek bedrijven, kennisinstellingen en overheid.

Over Topsector T&U

De Topsector T&U omvat alle plantaardige ketens in het tuinbouwcomplex en voor de uitgangsmaterialen, het totale plantaardige horti- en agrocomplex. Daarmee bestaat de topsector uit de sectoren uitgangsmaterialen, productie (kassen en vollegrond) en de bedrijven in verwerking, toelevering, handel en distributie. Het is een brede sector met deelsectoren die lopen van groenten, fruit en bomen tot aan bloemen en bollen. Bij de sector uitgangsmaterialen gaat het om uitgangsmateriaal zoals pootgoed, plantgoed en zaaizaad.

Voor meer informatie over de topsectoren aanpak kijk op www.topsectoren.nl