Privacy- en cookieverklaring Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Privacy algemeen

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Deze verklaring informeert u over hoe de Topsector T&U met uw persoonsgegevens omgaat en de doeleinden waarvoor de topsector persoonsgegevens verwerkt.

Bij de verwerking van persoonsgegevens streeft Topsector T&U ernaar te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De AVG is onder andere van toepassing op gegevens die u zelf actief ter beschikking stelt aan de Topsector T&U via www.TopsectorTU.nl. Topsector T&U is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Doel van de gegevensverwerking

TopsectorTU.nl verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

De cookies worden geplaatst om deze website goed te laten functioneren en om bezoeker statistieken bij te houden (Google Analytics).

Cookies van Google Analytics

Om het gebruik van deze website te optimaliseren, willen we weten hoe onze bezoekers de website gebruiken. Daarvoor maken we gebruik van Google Analytics. Via deze website worden daarom ook cookies van Google Analytics geplaatst. Door middel van deze cookies kan Google informatie over de bezoekers aan www.TopsectorTU.nl analyseren. Deze informatie wordt geanonimiseerd, uw IP-adres wordt hierbij nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen u dus niet persoonlijk herleiden en ontvangen geen IP-adressen of andere adres- of persoonsgegevens. Topsector T&U heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van Mailchimp

Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van Mailchimp. Ook Mailchimp maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover kunt u vinden in de privacy policy van Mailchimp.

Cookies uitschakelen en/of verwijderen

Wilt u cookies uitschakelen en/of verwijderen? Dit doet u via de instellingen van je browser.

Persoonsgegevens die wij verwerken

TopsectorTU.nl verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam (niet verplicht)
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TopsectorTU.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: contact met u opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TopsectorTU.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

TopsectorTU.nl verkoopt en verstrekt uw gegevens niet aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Dit is op de TopsectorTU.nl niet van toepassing. Na beantwoording van uw vraag worden uw persoonsgegevens direct verwijderd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TopectorTU.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@TopsectorTU.nl.