Logo Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

De kwaliteit en impact
van Nederlands
wetenschappelijk
onderzoek behoren tot
de wereldtop.

Van start

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen ondersteunt innovatie met een aantal eigen regelingen en biedt co-financieringvoor bijvoorbeeld EU-projecten. Aan bedrijven en kennisinstellingen bieden we de volgende mogelijkheden.

tile-topsector-eu

(Nationaal)

PPS

tile-topsector-smp

(Seed Money Projecten)

SMP

tile-topsector-mit

(MKB-Innovatie)

MIT

tile-topsector-nwo

(Onderzoek)

NWO

tile-topsector-eu

(Internationaal)

EU

Van start

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen ondersteunt innovatie met een aantal eigen regelingen en biedt co-financiering voor bijvoorbeeld EU-projecten. Aan bedrijven en kennisinstellingen bieden we de volgende mogelijkheden:

  • Het (laten) uitvoeren van PPS-projecten
  • Deelnemen aan een Kennis op Maat-project
  • Deelnemen aan de MIT (MKB Innovatieregeling Topsectoren)
  • Deelnemen in een Seed Money Project voor internationale samenwerking

Overige regelingen
Behalve de regelingen van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen kunnen ook andere regelingen interessant zijn. De medewerkers van bureau TKI T&U vertellen u er graag meer over.

Topsector-T&U-NL-GS-TXT

PPS-projecten

De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem openen jaarlijks een gezamenlijke oproep voor PPS-projecten die invulling geven aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel.

Kijk voor alle actuele informatie op de website KIA Landbouw, Water, Voedsel

Topsector-T&U-NL-GS-TXT

Kennis op Maat-projecten

Het programma Kennis op Maat reserveert jaarlijks 3 miljoen euro (inclusief BTW) voor de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor de (toekomstige) MKB-ers. Het betreft nadrukkelijk geen onderzoek. De projecten binnen Kennis op Maat moeten gericht zijn op MKB-ers in de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. LNV vraagt bijzondere aandacht (maar niet exclusief) voor boeren en tuinders, de toekomstige boeren en tuinders (nu nog in het groene onderwijs) en erfbetreders.

Topsector-T&U-NL-GS-TXT

MIT (MKB Innovatieregeling Topsectoren)

In de MIT Regio en Topsectoren werken het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de regio’s (provincies) vanuit een gezamenlijke instrumentenkoffer met het doel om nationale en regionale innovatiestimuleringsinstrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden. De instrumenten zijn: kennisvouchers en haalbaarheids- en R&D-samenwerkingsprojecten.

Kijk voor alle actuele informatie op de website van RVO

Topsector-T&U-NL-GS-TXT

Internationale Seed Money Projecten

Met Seed Money Projecten worden MKB-ers uit de tuinbouw- agrifoodsector ondersteund bij de opstart van innovatieve, internationale samenwerkingsverbanden. In de projecten staat de vorming van een consortium centraal. Ieder jaar wordt een call open gesteld. Seed Money Projecten dienen als opstart (ofwel als ‘seed’), waarbij veelal een vervolgproject wordt geformuleerd. Voorwaarde voor een Seed Money Project is dat een lokale probleemeigenaar (bedrijven en/of overheden) participeert. In te dienen projecten moeten passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel