IMPACT 2025

Via de Topsector T&U werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid met elkaar samen om innovatie in de sector te stimuleren. Sinds 2012 zijn er meer dan 300 onderzoeks- en innovatieprojecten via de topsector gefinancierd. Hierbij zijn circa 400 bedrijven betrokken. Kenmerkend voor de projecten is dat gemiddeld 50% van de kosten wordt opgebracht door de overheid en 50% door de deelnemende bedrijven en andere private organisaties.

De resultaten van al deze onderzoeken komen terecht bij de R&D-afdelingen van de deelnemende bedrijven. Een deel van het onderzoek blijft echter op de plank liggen en wordt niet verder doorontwikkeld tot concrete producten, processen of diensten. Topsector T&U streeft ernaar om deze opgebouwde kennis ook om te zetten naar de markt. Dan pas is er sprake van echte innovatie voor de sector!

Via het programma T&U programma IMPACT 2025 wil Topsector T&U ideeën ophalen en nieuwe partijen betrekken om het (bestaande) onderzoek te vertalen naar concrete toepassingen in de praktijk. Hiervoor organiseert de topsector een reeks aan activiteiten onder de noemer IMPACT 2025.

Ga direct naar de website van IMPACT 2025 of lees de speciale nieuwsbrief, die Topsector T&U over dit programma heeft uitgebracht.

IMPACT2025-Logo-NL