IMPACT T&U

Via de Topsector T&U werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid met elkaar samen om innovatie in de sector te stimuleren. Sinds 2012 zijn er meer dan 300 onderzoeks- en innovatieprojecten via de topsector gefinancierd. Hierbij zijn circa 400 bedrijven betrokken. Kenmerkend voor de projecten is dat gemiddeld 50% van de kosten wordt opgebracht door de overheid en 50% door de deelnemende bedrijven en andere private organisaties.

De resultaten van al deze onderzoeken komen terecht bij de R&D-afdelingen van de deelnemende bedrijven. Een deel van het onderzoek blijft echter op de plank liggen en wordt niet verder doorontwikkeld tot concrete producten, processen of diensten. Topsector T&U streeft ernaar om deze opgebouwde kennis ook om te zetten naar de markt. Dan pas is er sprake van echte innovatie voor de sector!

Via het programma IMPACT T&U wil Topsector T&U ideeën ophalen en nieuwe partijen betrekken om het (bestaande) onderzoek te vertalen naar concrete toepassingen in de praktijk. Hiervoor organiseert de topsector een reeks aan activiteiten onder de noemer IMPACT T&U.

Ga direct naar de website van IMPACT T&U.

IMPACT T&U