Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

€15 miljoen voor innovatieve proeftuinen duurzame land- en tuinbouw

Provinciale Staten (PS) hebben op 29 juni 2016 ingestemd met het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) om €15 miljoen beschikbaar te stellen voor een veranderaanpak met proeftuinen in de duurzame landbouw.

Meer lezen

Vraag MIT aan voor uw R&D samenwerkingsproject

Doet u aan R&D, dan is de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) wat voor u. Voor het jaar 2016 is het budget verhoogd naar € 55 miljoen. Doel van de MIT-regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.

Meer lezen

Economische missie naar Zuid-Korea met minister-president Mark Rutte

Wilt u als ondernemer uit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zakendoen, samenwerken of contacten aanhalen met Zuid-Korea?

Meer lezen

Uitgelicht

Visie & Uitvoeringsagenda

Films

  • Bekijk hier de prezi Topsector T&U (het laden van de film duurt even)

  • Bekijk hier de prezi over icoonproject ‘Feeding the City’

Brochures