Twee nieuwe SBIR-calls geopend!

Vernieuwers en ondernemers opgelet! Wil jij bijdragen aan een cyberveerkrachtig en toekomstbestendig Nederland? We zijn verheugd om twee nieuwe SBIR-oproepen aan te kondigen en we nodigen u uit om autonome IT/OT-beveiligingsoplossingen en innovatieve diensten te ontwikkelen voor het autonoom delen van informatie over bedreigingen.

Via het breed gedragen CS4NL-programma zijn de thema’s voor deze SBIR-calls mede gecreëerd, in lijn met de doelstellingen van de Nederlandse Cybersecurity Strategie 2022-2028

  • Autonome IT/OT-beveiliging
    Gebaseerd op de doelstellingen van de Nederlandse Cybersecurity Strategie en het CS4NL-programma nodigt deze call uit tot voorstellen voor technologische innovaties die de zelfdetectie, het stoppen en het herstel van cybersecuritydreigingen in IT/OT-netwerken verbeteren. Meer informatie
  • Autonoom delen van dreigingsinformatie
    Met deze call wordt gezocht naar innovatieve producten en diensten die het proactief en autonoom delen van digitale dreigingsinformatie tussen bedrijven en overheidsinstanties mogelijk maken. Meer informatie

Belangrijke data:

  • Informatiesessie: 1 mei 2024, 13:45 – 16:30 CEST
  • Sluiting indiening: 29 mei 2024, 17:00 CEST
  • Inbedrijfstelling fase 1: 5 juli 2024

Neem bij vragen contact op via contact op met sbir@rvo.nl en/of kijk hier voor meer informatie.