GLB subsidies – waar kunt u terecht?

Welke subsidies en regelingen zijn er vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)? En waar kunt u terecht voor het aanvragen? Deze subsidies en regelingen zijn er om de Nederlandse landbouw economisch sterker en duurzamer maken. Daarnaast dragen ze bij aan
het versterken van de natuur en een leefbaar platteland.

De brochure ‘GLB subsidies – waar kunt u terecht’ wijst u de weg waarvoor u bij welke overheidsinstantie terecht kunt voor het aanvragen van agrarische subsidies en andere regelingen vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027.

Deze brochure is gemaakt voor aanvragers, maar bevat zeker ook voor beleidsmakers relevante informatie over welke subsidies er zijn en welk doel zij dienen (bv kennis & innovatie, gebiedsgericht etc.) en welke uitvoeringsorganisatie de subsidieaanvraag behandelt (RVO, SNN of Stimulus).

Download de brochure ‘GLB subsidies – waar kunt u terecht’