Cybersecurity is essentieel voor Topsectoren T&U en Agri & Food

Cybersecurity is essentieel voor de Topsectoren T&U en Agri & Food. Maar natuurlijk ook voor de andere topsectoren! Is er verschil tussen cybersecurity voor een kas versus een kantoor? Is er verschil in security in sensoren ivoor de zorg en in de tuinbouw? Is er verschil in cybersecurity voor agroketen versus de energieketen?

Op donderdag 4 dapril vond de Synergie Meet-Up Cyber Security plaats waarin met 25 experts uit de sector is onderzocht waar de kansen en bedreigingen liggen binnen dit thema. De Meet-Up vond plaats bij het Agri Food Plaza in ’s-Hertogenbosch.

De meeting werd geopend door een aantal inspirerende presentaties van Eddy Boot (CEO, Dcyper), Michelle Holthuizen & Ruud Hoosemans (Cyberweerbaarheidscentrum Greenport) en Riccardo Ferrari (Associate Professor, Delft Center for Systems and Control). De presentaties zijn terug te lezen op www.impacttu.nl.

Na de pauze ging de groep aan de slag rond drie thema’s: sensoriek, de ‘fabriek’ en voedselketen. Om te komen van awareness tot oplossingen moet er nog een flinke weg bewandeld worden in de bedrijven en tuinbouwketens. En weg die niet anders is dan andere sectoren, maar wel kritisch in de voedselketen.

Op basis van de Synergie Meet-Up blijft de Topsector T&U dan ook meewerken aan de opzet van een gezamenlijk R&D-programma binnen het CS4NL-programma. Hierin worden de resultaten uit de Meet-Up meegenomen. Binnenkort wordt door de Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Energie, Life Science & Heath en ICT een topsector-overschrijdende call ‘Systeem en ketenweerbaarheid’ gelanceerd. Het totale budget van deze call is € 2,5 miljoen. Deadline van de call is midden oktober.

Topsector T&U roept bedrijven actief in de tuinbouw op om samen met AVAG, FME en het Cyberweerbaarheidscentrum een consortium te vormen voor een R&D-project ‘Systeem en Ketenwaarheid’in de sector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen waarin samenwerking met andere topsectoren prachtige kansen kan bieden.