T&U-Board

Ondernemers, wetenschappers en de overheid werken in topteams samen aan adviezen waarin zij aangeven met welke maatregelen de sector kan blijven concurreren op de wereldmarkt.

Het T&U-board

Het T&U-board (Topteam Tuinbouw & Uitgangsmaterialen) bestaat uit:

Jaap Bond 1(1)

Jaap Bond

Voorzitter

Anneke-van-de-Kamp

Anneke van de Kamp

namens MKB

Marije 1

Marije Beens

namens overheid

Ernst van den Ende

Ernst van den Ende

namens kennisinstellingen

Team

Gert Stiekema 1

Gert Stiekema

Secretaris

Evelyn

Evelyn Jansen-Meinema

Ministerie EZK – ambt. secretaris

ADRES

Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
Postbus 93002
2509 AA Den Haag