Vijftien kansen in het buitenland onderzocht

Vijftien consortia van bedrijven en kennisinstellingen hebben het afgelopen jaar via Seed Money projecten onderzocht hoe ze met een interessante business case kunnen bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van een land- of tuinbouwsysteem buiten Nederland.

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen hebben in 2021 deze oproep voor Seed Money Projecten (SMP) met elkaar georganiseerd. De projecten dienen als opstart voor internationale samenwerkingsverbanden voor het Nederlands midden- en kleinbedrijf.

Afgelopen jaar hebben vijftien consortia gebruik kunnen maken van deze regeling. De resultaten zijn op 9 december online gepresenteerd: ondank de corona-beperkingen hebben veel consortia een helder beeld gekregen over de haalbaarheid van hun ideeën voor internationale samenwerking en over de vervolgstappen die nodig zijn om tot concrete resultaten te komen.

Proteïne voor voedsel en veevoer

In Uganda is onderzocht in hoeverre insectenolie kan dienen als een kwalitatief hoogwaardig ingrediënt voor veevoeder. In Vietnam inventariseerde een project de mogelijkheden van de teelt van zeewier voor duurzame veehouderijsystemen. In India is een groep bedrijven aan de slag gegaan met mogelijke alternatieven voor dierlijk eiwit.

Tuinbouw

In Kenia zijn partners met elkaar aan de slag gegaan om te kijken in hoeverre een duurzaam transport van bloemen mogelijk is. In Marokko is gekeken naar geavanceerde fertigatie-oplossingen (een combinatie van water geven en bemesten) om hiermee klimaatbestendige plattelandsgebieden te creëren en in Spanje is een consortium aan de slag gegaan met een roadmap voor de introductie van meststoffen op basis van bioplasma voor de Spaanse tuinbouw.

Valorisatie van reststromen

In Ethiopië is onderzocht of bierbostel, een bijproduct van brouwerijen, duurzaam en circulair gebruikt kan worden. In Tanzania is gekeken naar de mogelijkheden van een duurzame en circulaire verwerking van cashewnoten. In India draaide het om onderzoek naar kunststof op basis van koeienmest dat als basismateriaal kan dienen voor het maken van duurzame (biobased) producten. In Colombia is een consortium aan de slag gegaan met een onderzoek naar de mogelijkheden om zetmeel uit reststromen in te zetten als basis voor plastics.

R&D en varkens

In Brazilië is gekeken naar schaalbare – en duurzame – mogelijkheden voor de import van grondstoffen voor de landbouw. In Ghana is een consortium gaan onderzoeken of het mogelijk is om een langdurige R&D-samenwerking te creëren om de boom Allanblackia in Afrika te laten groeien en ‘m daarmee beschikbaar te maken voor agroforestry-systemen in dat continent. In Oekraïne draaide een project voor de oprichting van een zogenaamde varkensacademie.

Presentatie projecten

Bekijk de eindpresentaties van de vijftien Seed Money Projecten die in 2021 zijn gestart:

SMP-2103 | Enhancing poultry genetics and husbandry in the ghana poultry sector
SMP-2105 | Cowdung-based biobased composites for sustainable products
SMP-2108 | Advanced fertigation solutions for climate resilient rural areas
SMP-2112 | Seaweed cultivation in Vietnam for feed and methane reduction in Vietnam
SMP-2114 | Agrivoltaics in Mexico
SMP-2117 | Sustainable and circular use of agro processing by-products in Ethiopia
SMP-2118 | Insects as high quality animal feed ingredient in Uganda
SMP-2120 | Preparing for a circular all-African cashew processing industry for Tanzania
SMP-2121 | Starch from residues for starch plastics in Colombia
SMP-2122 | Development of Pig Academy Ukraine
SMP-2123 | Alternative proteine in India
SMP-2125 | Scalable sustainability insights of agri commodity imports
SMP-2129 | Create a long-term R&D collaboration to domesticate Allanblackia in Africa
SMP-2130 | A roadmap for the introduction of bioplasma fertilizer in the Spanish (organic) horticulture
SMP-2131 | Sustainable flower transport from Kenya