Tien voorbeelden van succesvolle kennisoverdracht

Om de benutting van onderzoeksresultaten beter door te laten dringen tot in de haarvaten van de land- en tuinbouw en voedingssector hebben de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Wageningen Research in 2020 de regeling ‘Kennis op Maat’ geïntroduceerd. Deze regeling biedt ruimte om bestaande kennis uit onderzoek gericht te ontsluiten en te verspreiden zodat de ondernemers op het terrein van landbouw, water en voedsel er zelf mee aan de slag kunnen gaan.

Inmiddels heeft deze formule zich bewezen. Sinds de start van de regeling zijn 42 projecten op tal van thema’s binnen het werkveld landbouw, water, voedsel gestart. Met deze projecten krijgen mkb’ers, tuinders en agrariërs zicht op hun eigen kansen om bij te dragen aan een duurzame en gezonde samenleving.

Tien voorbeelden van deze projecten zijn gebundeld in een digitaal magazine. De artikelen gaan onder andere in op mestverwerking om tot kringlooplandbouw te komen, kennisoverdracht over hernieuwbare brandstoffen voor studenten en medewerkers, het aanscherpen van ondernemersvaardigheden voor vissers, viskwekers en bloembollentelers en nieuwe manieren om meer eiwit van eigen land te gebruiken, om samen met de natuur te boeren en om het groenonderhoud in de wijk in te zetten als sociaal bindmiddel.

Bekijk hier het magazine.

De oproep voor nieuwe KoM-projecten is tot 1 november geopend. Kijk hier voor meer informatie over de regeling.