Oproep voor nieuwe Kennis-op-Maat-projecten geopend

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen roepen partijen op projecten in te dienen binnen het programma Kennis op Maat (KoM). Jaarlijks stelt KoM voor dit programma 2,5 M€ aan WR-capaciteit en 0,2 M€  aan capaciteit bij andere kennisinstellingen  beschikbaar voor de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor de (toekomstige) MKB-ers. Voor deze openstelling is de deadline 1 november 2022 24.00 uur. Het betreft nadrukkelijk geen onderzoek.

Projecten kunnen worden ingediend door bedrijven, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen. Het budget van het programma bestaat uit capaciteit van WR en andere kennisinstellingen. Partners moeten minstens 1/3 van het projectbudget bijdragen. Er is ook ruimte voor projecten waarin bedrijven, groene onderwijsinstellingen (HBO en MBO) en WR samenwerken. In dit geval kan de cofinanciering ook van de onderwijsinstellingen komen. De oproep van 2022 gaat per 26 september open. De deadline van indienen van voorstellen is 1 november 2022 24.00 uur. Het streven is dat de toegekende projecten op 1 januari 2023 van start gaan.

Het online magazine Maatschappelijke kansen benutten met kennis op maat geeft u een beeld van wat er bereikt kan worden in een KoM-project.

Klik hier om naar de oproeptekst en indienformulieren te gaan.