Topsector T&U

Het Kabinet heeft 9 topsectoren aangewezen, sectoren waarin Nederland wereldwijd sterk is. De sector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen is er een van. De ambitie is om in 2020 wereldmarktleider te zijn op het gebied van duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen. Omdat de sector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen nu al een sterke wereldpositie heeft en mogelijkheden om nog verder te groeien, heeft het Kabinet de sector aangewezen als topsector (zie: Bedrijfslevenbeleid ‘Naar de Top’). Dit houdt in dat de overheid samen met bedrijven en de wetenschap gericht in de sector investeert.

Daarbij kiest het Kabinet voor een topteamaanpak, waarbij ondernemers, wetenschappers en overheid gezamenlijk aan adviezen hebben gewerkt waarin zij aangeven met welke maatregelen de sector kan blijven concurreren op de wereldmarkt:  ‘Bron van Groene Economie 2.0 - 2015-2030’.

De Topsector T&U omvat alle plantaardige ketens in het tuinbouwcomplex en voor de uitgangsmaterialen, het totale plantaardige horti-  en agrocomplex. Daarmee bestaat de topsector uit de sectoren uitgangsmaterialen, productie (kassen en vollegrond) en de bedrijven in verwerking, toelevering, handel en distributie. Het is een brede sector met deelsectoren die lopen van groenten, fruit en bomen tot aan bloemen en bollen. Bij de sector uitgangsmaterialen gaat het om uitgangsmateriaal zoals pootgoed, plantgoed en zaaizaad.

De topsector integreert het cluster Greenport Holland, een netwerk van economische clusters en regio’s waar de verschillende tuinbouwketens, dienstverlening en kennisinstellingen samen zorgen voor een sterke concurrentiepositie.

Voor meer informatie over de topsectoren aanpak kijk op www.topsectoren.nl/tuinbouw of http://www.rijksoverheid.nl/.