Logo Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Circulaire tuinbouw
betekent duurzaam
bodembeheer en
zuinig omgaan met
water en energie

Werkgebieden

Onze wereld staat voor enorme uitdagingen. In de komende generatie neemt de wereldbevolking met ruim twee miljard mensen toe. Daarnaast lijden vandaag de dag 800 miljoen mensen aan chronische honger of hebben gebrek aan goede voeding. We moeten dus meer voedsel produceren dan ooit tevoren.

Werkgebieden

Alle plantaardige productie begint bij goed uitgangsmateriaal. Nederland is belangrijk als leverancier van uitgangsmateriaal om overal ter wereld duurzaam en gezond voedsel te kunnen produceren. Groente, fruit, aardappelen, rijst, maïs, tarwe – alle bestanddelen van een normale gezonde voeding – komen voort uit uitgangsmaterialen die de sector veredelt, behandelt, vermeerdert, kweekt en levert.

Alle plantaardige productie begint bij goed uitgangsmateriaal

T&U voorziet de wereld niet alleen van uitgangsmateriaal, maar ook van de verse producten zelf. Tegelijkertijd vragen verschillende trends ook om ander voedsel. Een gezond voedingspatroon draagt eraan bij dat welvaartsziekten als diabetes, hartaandoeningen en obesitas worden teruggedrongen. Groenten en fruit zijn van nature gezonde voeding. Ze bevatten naar verhouding weinig calorieën en veel vitaminen, mineralen en antioxidanten.

Groen maakt steden aantrekkelijker

Mensen gaan in toenemende mate in steden wonen. In 2030 woont 54% procent van de wereldbevolking in steden. Hierbij is veel aandacht nodig voor een gezonde leefomgeving, waarbij groen een belangrijke rol speelt. Openbaar groen zuivert de lucht, vangt fijnstof, buffert regenwater, revitaliseert oude (probleem)wijken en nodigt uit tot sporten, spelen en ontspannen. Groen maakt steden aantrekkelijker om te wonen en te werken en kantoorparken aantrekkelijker als (internationale) vestigingsplaats voor bedrijven. Bloemen en planten spelen een belangrijke rol in het sociaal verkeer en bij het onderhouden van relaties en tradities. In 2015 is er wereldwijd voor bijna 22 miljard euro aan bloemen, planten en uitgangsmateriaal verhandeld.

Ecologische houdbaarheid blijft onverminderd groot

Ook de aandacht voor de ecologische houdbaarheid van ons tuinbouwproductiesysteem blijft onverminderd groot. Land- en tuinbouw draagt significant bij aan klimaatverandering, maakt gebruik van eindige grondstoffen en draagt bij aan verlies van biodiversiteit. Daarom is veel aandacht nodig voor de ontwikkeling van weerbare en robuuste productiesystemen waarbij ook circulariteit en het hergebruik van rest- en nevenstromen belangrijk zijn. T&U is een grootafnemer van energie, vooral van aardgas. Daar staat tegenover dat de sector voorloopt in energiebesparing, -winning en CO2 -reductie. Met warmtekrachtkoppeling (WKK) levert de glastuinbouw tegenwoordig 10 procent van de elektriciteitsbehoefte van Nederlandse huishoudens. Daarnaast investeert de sector in gebruik van duurzame energie, zoals aardwarmte, en slimme koppelingen met andere industrieën die warmte en CO2 produceren.

Belangrijkste afzetmarkten

Nederland en Europa zijn de belangrijkste afzetmarkten voor tuinbouwproducten en uitgangsmaterialen uit Nederland. De afzet in deze thuismarkt stabiliseert. Nederland richt zich voor de groei in toenemende mate op de wereldmarkt. De ondernemers drijven daarnaast handel met Amerika, Azië en Afrika. Daar liggen de grootste groeimarkten. In de opkomende economieën trekken steeds meer mensen naar volle, drukke steden, waar de leefbaarheid onder druk komt te staan en de bewoners van voedsel voorzien moeten worden. Topsector T&U is bij uitstek in staat om daar een essentiële bijdrage aan te leveren. De sector exporteert niet alleen producten, maar ook kennis en zelfs ondernemers. Veel succesvolle en innovatieve tuinders in het buitenland zijn Nederlander of van Nederlandse afkomst.