Overige subsidies

Op 9 augustus 2018 opent de tender voor de subsidieregeling DHI voor demonstratieprojecten, haalbaarheids- en investeringsvoorbereidingsstudies. Met deze subsidie wil de overheid Nederlandse bedrijven helpen om met succes internationaal zaken te doen.

Subsidieregeling DHI

Op 9 augustus 2018 opent de tender voor de subsidieregeling DHI voor demonstratieprojecten, haalbaarheids- en investeringsvoorbereidingsstudies. Met deze subsidie wil de overheid Nederlandse bedrijven helpen om met succes internationaal zaken te doen.

Wilt u in het buitenland een specifiek project laten uitvoeren, investeren in een bedrijf of mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie? Met de DHI-regeling vergroot u uw internationale kansen. Of u nu zaken wilt doen in een ontwikkeld land, opkomende markt of ontwikkelingsland, DHI staat open voor alle sectoren en alle landen. Alleen Nederland en landen waarvoor sancties gelden zijn uitgezonderd.

Om gebruik te maken van de DHI-subsidie moeten bedrijven sowieso eerst een QuickScan laten uitvoeren en daarna een aanvraag indienen tijdens een tenderronde. Wilt u weten of uw idee binnen de DHI-regeling past? Dan kunt u nu al de QuickScan indienen. Door op tijd advies in te winnen kunt u snel met de volledige aanvraag aan de slag! De tenderronde opent op 9 augustus 2018 en sluit op 21 september 2018 om 15.00 uur.Meer informatie
Meer informatie over DHI is te vinden op de informatiepagina van DHI. U kunt ook contact opnemen met RVO.nl via e-mail, telefoon of social media.

Cross-over call voor onderzoek binnen topsectoren

01 augustus 2018 Op 14 september gaat Cross-over call open. Met deze call financiert NWO onderzoek in publiek-private samenwerking (PPS) dat gericht is op maatschappelijke uitdagingen, waarbij de onderzoeksthema’s meerdere topsectoren verbinden. De call staat open voor alle wetenschappelijke disciplines.

Op 14 september gaat Cross-over call open. Met deze call financiert NWO onderzoek in publiek-private samenwerking (PPS) dat gericht is op maatschappelijke uitdagingen, waarbij de onderzoeksthema’s meerdere topsectoren verbinden. De call staat open voor alle wetenschappelijke disciplines. Breed samengestelde interdisciplinaire consortia, bestaande uit onderzoekers en publieke en private partners, kunnen onderzoeksvoorstellen als een samenhangend project indienen.

NWO stimuleert wetenschappers uit uiteenlopende disciplines om grote vraagstukken gezamenlijk te benaderen en de verbinding met toepassingsgericht onderzoek te leggen. Breed samengestelde interdisciplinaire consortia, bestaande uit publieke en private partners, kunnen onderzoeksinitiatieven als een samenhangend voorstel indienen. De partners financieren de helft van het initiatief, NWO financiert de andere helft. NWO heeft in totaal 40 miljoen euro voor deze call beschikbaar. Er kan per project minimaal € 5 miljoen en maximaal € 10 miljoen NWO-financiering worden aangevraagd.

Aanvragers kunnen onderzoekers van een Nederlandse universiteit, NWO- of KNAW-instituut of door NWO erkende kennisinstelling zijn. Consortiumpartners kunnen komen uit de breedte van de samenleving: TO2, hogescholen, bedrijven inclusief MKB, maatschappelijke organisaties, departementen, landelijke lokale of regionale overheden en overige (publieke) kennisinstellingen.

Kijk voor meer informatie op www.nwo.nl.

Aanmelding open voor matchmaking-event van NWO-Plantum over klimaatbestendige plantproductie

01 augustus 2018 NWO en Plantum nodigen onderzoekers uit om ideeën te delen over klimaatbestendige plantproductie. Gegarandeerde kwaliteit, oogstzekerheid en veerkracht zijn hoofdthema’s voor de productie van planten in de nabije toekomst.

NWO en Plantum nodigen onderzoekers uit om ideeën te delen over klimaatbestendige plantproductie. Gegarandeerde kwaliteit, oogstzekerheid en veerkracht zijn hoofdthema’s voor de productie van planten in de nabije toekomst. Nederlandse veredelingsbedrijven hebben vanwege hun leidende positie op wereldniveau een enorme invloed op de wereldwijde beschikbaarheid van oplossingen voor productie-uitdagingen als het gaat om biotische stress en productiviteit onder normale omstandigheden. Maar voor de uitdagingen op het gebied van abiotische stress is er een gebrek aan kennis.

Partnership-programma

Om de leidende positie in de wereld te behouden, willen de Nederlandse veredelingsbedrijven, verbonden in de vereniging Plantum, investeren in een onderzoeksprogramma op het gebied van abiotische stress. NWO-domeinen Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) en Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) zijn bereid om ook in dit onderwerp te investeren, mits er genoeg interesse is van Nederlandse universiteiten om onderzoeksvoorstellen in te dienen. Daarom nodigen TTW, ENW en Plantum alle Nederlandse universiteiten uit om hun ideeën te presenteren over hoe we de gevraagde kennis en knowhow in plantwetenschappen, technische oplossingen en hulpmiddelen en elke andere nieuwe vorm voor plantenveredelingsbedrijven kunnen opbouwen.

Matchmaking-evenement

In de ochtend van donderdag 20 september 2018 organiseren Plantum, TTW en ENW samen een matchmaking-evenement (exacte tijd en plaats volgen). Daarom zijn zowel onderzoeksinstituten als bedrijven uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en elkaars ideeën te horen. Als er voldoende matches zijn met hoge potentie voor goede onderzoeksprojecten, zal de calltekst gedefinieerd worden en het programma gestart. Deze uitnodiging is voor wetenschappelijke groepen in de plantenwetenschappen, maar ook voor alle andere wetenschappelijke groepen die denken een bijdrage te kunnen leveren in het beheersen van de uitdagingen op het gebied van abiotische stress. De matchmaking kan ook worden gebruikt voor onderzoeksinstituten om academische partners te vinden om samen met bedrijven aan een onderzoeksvoorstel te werken.

Aanmelden

Geïnteresseerde onderzoekers kunnen zich aanmelden voor de matchmaking door een e-mail te sturen naar info@plantum.nl. Meer informatie over de opzet van en deelnemende bedrijven aan de matchmaking wordt dan toegestuurd.