Oproep voor Seed Money Projecten 2021 geopend

maandag, 23 november, 2020

Bedrijven die hun internationale activiteiten willen vergroten, kunnen daar steun voor krijgen in de vorm van Seed Money Projecten. In deze projecten staat het opbouwen van nieuwe internationale netwerken centraal. Ook de haalbaarheid van nieuwe internationale productieketens kunnen in een Seed Money Project verkend worden. In te dienen projecten moeten passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel.

Vanaf 15 oktober 2020 is de oproep voor nieuwe projecten geopend. Bij de indiening van een projectvoorstel wordt de indiener gevraagd een kort filmpje maken waarin de aanvrager ingaat op het belang van het onderwerp van het project, het beoogde vervolg op het project en de samenstelling van het consortium. Benieuwd wat de mogelijkheden zijn met Seed Money Projecten? Lees dan het artikel over de SMP in Brazilie, waar Nederlandse en Braziliaanse bedrijven met elkaar aan de slag zijn gegaan om de sojateelt in Brazilie te verduurzamen met Nederlandse precisietechnologie. Of het project in Nepal, waar met Nederlandse know-how een kas op maat wordt gemaakt, aangepast aan de lokale omstandigheden. Er is ook een SMP gestart voor het ontwikkelen van een duurzame exportketen voor vers fruit tussen Mexico en Nederland en voor het beschikbaar krijgen van hoogwaardig Nederlands aardappelzaad voor de telers in Myanmar en in Japan loopt een onderzoek naar hoe je Japanse high-tech en Nederlandse agronomie kunt bundelen om tot sterke nieuwe agrarische concepten die duurzamer én productiever zijn. 

De oproep wordt gezamenlijk samen met de Topsector Agri & Food georganiseerd. De indieningstermijn sluit op 18 december.