Nieuwe technologie meet bodemleven snel en efficiënt

Een gezonde bodem vormt een belangrijke basis voor een succesvolle teelt. Maar hoe weet je wat voor bodemdieren erin krioelen en of er genoeg goede bacteriën en schimmels inzitten? Startup HAL24K-Agri heeft een nieuwe technologie ontwikkeld die heel snel de bodem kan screenen op het aanwezige bodemleven. “Iedereen die met de bodem werkt, heeft dit nodig.”

HAL24K-Agri ontwikkelt slimme systemen en data science oplossingen om zo smart infrastructure in de agri mogelijk te maken. Volgens Peter den Hartog, directeur van HAL24K-Agri, gaat het hierbij niet alleen om het monitoren van de gewassen boven de grond met bijvoorbeeld drones, maar willen ze ook graag weten wat er zich onder de grond afspeelt!

Soil Valley

Het jonge bedrijf is samen met Royal Eijkelkamp, gespecialiseerd in apparatuur voor bodem- en wateronderzoek, en een aantal regionale bedrijven in De Liemers gestart met Soil Valley om funding, kennis, talent en netwerk bij elkaar te brengen. Een soort Silicon Valley, vertelt Peter, maar dan voor de bodem. Binnen deze beweging werken kennis- en onderzoeksinstellingen samen met bedrijven aan innovaties die bijdragen aan een gezondere bodem en beter waterbeheer. Dat is volgens Peter hard nodig, want door menselijke activiteiten is ruim 60% van de bodem in de EU van slechte kwaliteit. “We zijn met elkaar woestijnen aan het bouwen en dat moeten we omdraaien: we moeten sneller meten en weten wat er in de bodem omgaat én ervoor zorgen dat onze bodems gezonder worden. Dit is ook een belangrijk onderdeel van de Europese Greendeal: tegen 2030 moet 75% van de bodem gezond zijn. In 2050 moet dat 100% zijn.”

Handwerk versus automatiseren

Een gezond bodemleven is van belang in de groente- en sierteelt. Wat onder de grond gebeurt, heeft groot effect op het bovengrondse groeiproces. Een gezonde bodem draagt bij aan een weerbaarder gewas, met als resultaat een vermindering van de ziektedruk en een verbeterde productie. Maar het onderzoek naar de bodemgezondheid is vaak nog handwerk. “Er wordt onder meer traditionele microscopie ingezet om het bodemleven in kaart te brengen. Royal Eijkelkamp wilde dit anders: vernieuwen en automatiseren. Toen kwamen wij in beeld. Wij hebben een nieuw soort instrument gevonden, van oorsprong uit de medische wereld, waarmee het mogelijk is om heel snel grote hoeveelheden bodemmonsters te screenen op het aanwezige bodemleven.”

Goede en slechte aaltjes

De focus in het eerste model is op aaltjes (nematoden), microscopisch kleine wormpjes die van nature in de grond zitten. De meeste aaltjes zijn nuttige bodembewoners die bacteriën en schimmels omzetten in voedingsstoffen voor de plant. Slechts een klein aantal soorten is schadelijk voor planten en veroorzaakt plantenziekten. Peter: “Aaltjes komen in alle bodems voor. Maar het gaat erom dat er een goede balans is tussen de goede en slechte aaltjes. Heb je, bijvoorbeeld, weinig tot geen roofaaltjes in je bodem? Dan is er iets mis. Met onze technologie is het mogelijk om te meten hoeveel én welke soorten aaltjes je in de bodem hebt. Met die kennis is het mogelijk om je bodemleven te verbeteren. Dit was tot nu toe niet haalbaar, het was simpelweg te duur om het in het veld te meten. Maar met deze nieuwe technologie kunnen we het schaalbaar maken.”

Biodiversiteit

HAL24K-Agri klopte met de nieuwe technologie aan bij Wageningen U&R. Zij waren heel enthousiast over de nieuwe methode en gaan het bedrijf helpen om de verschillende soorten nematoden te identificeren: wat zijn de goede die leven van bacteriën en schimmels en wat zijn de slechteriken die leven op de wortels van planten? De software en de eerste modellen zijn inmiddels klaar en Peter hoopt volgend jaar de eerste versie te kunnen lanceren. “Naast het inzichtelijk maken van het bodemleven, kun je hiermee ook goed rapporteren over de functionele biodiversiteit in de grond. Dat wordt in de toekomst ook steeds belangrijker.”

Innovatiemakelaar

HAL24K-Agri is dus volop actief in de groene sector. Maar het was voor het data intelligence bedrijf even zoeken om de juiste ingangen binnen de agrifood en tuinbouw te vinden. “We hebben contact gezocht met Geert Hermans, innovatiemakelaar bij zowel Topsector T&U als Agri & Food. Hij heeft ons wegwijs gemaakt in deze groene wereld en ons aan de juiste mensen en partijen gekoppeld. Wij hebben de technologie in handen, maar waren echt op zoek naar waar we dit kunnen toepassen.”

Bollenkwekers

Via Geert zijn ze in contact gekomen met Greenport Duin- en Bollenstreek, die samen met een aantal kwekers het project ‘Remote sensing voor de sierteelt’ is gestart waarbij wordt gekeken of bollenkwekers met drone- en satelliettechniek sneller ziekten en plagen in de bollenvelden kunnen signaleren. De focus ligt op het vroegtijdig signaleren van de veelvoorkomende schimmelziekte Botrytis. HAL24K-Agri staat aan de lat voor de gegevensverzameling en -analyse via drones. “Met de inzet van hightech drones kun je gewassen boven de grond goed in de gaten houden. Ze zorgen voor hoge resolutie beelden, snelle dekking van grote gebieden en near-real-time monitoring.”

Drones en foto’s

Het afgelopen voorjaar hebben tientallen dronevluchten boven de bollenvelden duizenden luchtfoto’s opgeleverd en daarmee een schat aan data. “Wij zijn goed in de techniek, maar hebben nu echt de bollentelers nodig om de ziekte te herkennen en zo de computer te leren wanneer een vlekje Botrytis is of slechts een onschuldig plekje hagelschade”, vertelt Peter. Daar moeten uiteindelijk modellen uitrollen waarbij de computer al in een vroegtijdig stadium de schimmel signaleert. Aan zulke modellen kunnen later ook andere ziekten en plagen worden toegevoegd.

Met deze nieuwe manier van ziekte en plagen opsporen gaat het volgens Peter niet alleen om kosten besparen, maar om de essentie van de bollenteelt. “Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt steeds meer aan banden gelegd en dit is een probleem voor de hele sector. Telers zijn erbij gebaat om in een vroeg stadium de ziektes in hun bollen te herkennen zodat ze snel kunnen handelen. Wij als techneuten weten niet wat we aan die ziekten en plagen kunnen doen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat het snel herkend wordt.”

Maar ook de nieuw ontwikkelde technologie om de bodem te analyseren, kan interessant zijn voor de bollenkwekers. “Als je het bodemleven bekijkt, kun je ook de bodem meten. Zitten er sporen van Botrytis in de bodem of tussen de wortels? Dan kun je daar al beslissingen nemen hoe je met die grond om gaat voordat er ook nog maar een bol uitgekomen is. Dan hoef je waarschijnlijk ook niet meer vaak met drones te vliegen, maar hoef je alleen maar naar het bodemleven in je grond te kijken om ziekten en plagen voor te zijn.”

Kijk hier voor meer informatie over deze startup.
Wilt u ook gebruik maken van een innovatiemakelaar? Maak hier kennis met de innovatiemakelaars van Topsector T&U.