Missies

Alle onderzoeks- en innovatieprojecten van Topsector Tuinbouw & UItgangsmaterialen vallen binnen de missie van de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel die samen met de Topsector  Agri & Food en de Topsector Water & Maritiem is ontwikkeld. Deze Kennis- en Innovatieagenda richt zich op zes missies: