Human Capital Agenda

In de Human Capital Agenda (HCA) geven onderwijs en bedrijfsleven vorm aan de toekomst van het Nederlands (beroeps)onderwijs om leerlingen beter op te leiden voor die beroepen waar de arbeidsmarkt om vraagt.

De Topsector T&U is een kennisintensieve en innovatieve sector met een maatschappelijke en wereldwijde economische betekenis. De continuïteit van de Topsector T&U hangt sterk samen met voldoende werknemers op alle niveaus in het gehele werkveld. 

De HCA verbetert de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven waardoor de aantrekkingskracht van de sector vergroot. Daarom zet de Topsector T&U nu concreet in op:

Contact

Gabrielle Nuijtens
+31 (0)70 349 0301
+31 (0)6 4615 2065
gabriellenuijtens@topsectorTU.nl