Formats

  • De PPS-en die zijn gestart onder aansturing van de topsectoren dienen jaarlijks te rapporteren over de inhoudelijke en financiële voortgang. Voor de inhoudelijke voortgang kunt u het het format 'PPS jaarrapportage 2018' gebruiken. 
  • Over de PPS’en die in 2018 zijn afgerond, dient een inhoudelijke en financiële eindrapportage te worden opgesteld. Hiervoor kunt u het format 'PPS eindrapportage 2018'  gebruiken.