Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Indienmodule voor projectvoorstellen Call van Topsector T&U en Topsector A&F is open

De Call van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Topsector Agri & Food is inmiddels gesloten. Alle indieners hebben inmiddels een advies gekregen over in welke mate het voorstel past bij de focus van de oproep, maar het advies kan ook suggesties geven voor samenwerking met andere consortia. De indieners hebben tot 31 augustus de gelegenheid het projectidee uit te werken in een voorstel. De uitslag over honorering wordt uiterlijk 1 november 2019 aan de indieners bekend gemaakt. De projectvoorstellen kunnen digitaal ingedien worden. Ga direct naar de indienmodule

Meer lezen

Gezocht: nieuwe kandidaten voor YEP posities!

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) ontgint samen met bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen het tuinbouwpotentieel voor het Nederlands bedrijfsleven in het buitenland. Zij doet dit onder andere samen met het YEP programma, dat training en financiering biedt om jonge professionals in ontwikkelingslanden en opkomende markten op te leiden.  YEP is op zoek naar kandidaten voor 5 YEP posities in de water- en agrofoodsector! 

Meer lezen

Vanaf nu aanmelden Tuinbouw Ondernemersprijs 2020!

Bent u de perfecte kandidaat voor de Tuinbouw Ondernemersprijs 2020? Ondernemers in de veredeling, teelt of afzet van sierteelt, bollen, bomen, groenten en fruit en paddenstoelen kunnen zichzelf aanmelden als kandidaat. Maar ook kunt u uw relatie voordragen.

Meer lezen

Topsector T&U en AESIS Network organiseren op 10 december een themamiddag over IMPACT

Wil wetenschappelijk onderzoek een antwoord zijn op de snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in de sector Tuinbouw & Uitgangmaterialen, dan zal dat onderzoek ook werkelijk IMPACT moeten hebben. Topsector T&U organiseert in samenwerking met AESIS Network een themamiddag over IMPACT op 10 december 2019, in het World Horti Center in Naaldwijk
 

Meer lezen

Save the date: 12 december Startup Afternoon van Topsector T&U en HortiHeroes

Zet de Startup Afternoon van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) en HortiHeroes, op 12 december in het World Horti Center in Naaldwijk, alvast in je agenda. Deze middag is een laagdrempelige stap in het verbinden van de kennis, netwerk en nieuwe technologieën van zowel gevestigde bedrijven als startups en scale-ups binnen en buiten de Food & Flower industrie.

Meer lezen