Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Topsector T&U presenteert Kennis- en Innovatie Agenda Landbouw, Water en Voedsel 2020-2023

De Kennis- en Innovatieagenda van Topsector T&U (KIA T&U) geeft aan waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden door bedrijfsleven, overheid en kennis- en onderzoeksinstellingen. Deze agenda is één van de zes KIA’s die worden opgesteld in het kader van het missiegedreven kennis- en innovatiebeleid. De topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food, en Water & Maritiem hebben deze KIA gezamenlijk opgesteld, in samenspraak met departementen, regio en een breed veld aan stakeholders vanuit onder meer bedrijfsleven, kennisinstellingen en ngo’s.

Meer lezen

12 december: Startup Afternoon van Topsector T&U en HortiHeroes in Naaldwijk

De Startup Afternoon van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) en HortiHeroes op 12 december  is een mooie stap in het verbinden van kennis en netwerk van gevestigde bedrijven uit de Food & Flower Industry met de inzichten en nieuwste technologieën van startups en scale-ups van binnen en buiten de sector. Wij dagen directie, innovatie managers en intrapreneurs van gevestigde bedrijven uit om uitdagingen, kennis, faciliteiten en netwerken te delen met startups en scale-ups om samen innovatie te versnellen. 

Meer lezen

Circulaire tuinbouw: inzicht in wet en regelgeving

Tijdens het symposium ‘Building Business with biomass heroes’ op 9 oktober presenteerde SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland) de publicatie Op weg naar een circulaire tuinbouw, wet- en regelgeving.

Meer lezen

Eerste editie Tech Talks op 17 oktober in World Horti Center

Op donderdagmiddag 17 oktober organiseert World Horti Center de eerste editie van Tech Talks. Tech Talks is een terugkerend event waarbij steeds een innovatief en onmisbaar thema voor de kweker van de toekomst onder de loep wordt genomen. Dit keer staan innovaties op het gebied van substraat & irrigatie op het programma.

Meer lezen

Najaarsevenement 'High Tech voor de Toekomst'

Tijdens het Najaarsevenement ‘High Tech voor de Toekomst’ op dinsdagmiddag 5 november wil Holland High Tech samen met u handen en voeten geven aan het nieuwe topsectorenbeleid met maatschappelijke thema’s. Wetenschappers krijgen het podium om per thema kansrijk hightech onderzoek te pitchen. U als deelnemer bent uitgenodigd om mee te denken hoe hun voorstellen verrijkt kunnen worden. Ook trakteren wij u op een keynote van Ronald Hanson (quantumfysicus en winnaar van de Spinozapremie 2019) over wat quantumtechnologie ons in de toekomst gaat brengen. Direct aanmelden.

Meer lezen