Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Digitale Meet up: Is het Tuinbouwakkoord crisisproof?

Ongeveer een jaar geleden presenteerde de sector het Tuinbouwakkoord, met hierin de gezamenlijke ambitie van het tuinbouwcluster om een duurzame toekomst op te pakken. En toen was daar de Coronacrisis. Deze crisis heeft de kwetsbaarheid van het tuinbouwcluster bloot gelegd. Zo zijn er veel vragen over de sterke internationale oriëntatie tuinbouw en de onzekere factoren naar de toekomst. Adri Bom en Jaap Bond, beiden lid van het Regieteam van de crisisorganisatie, kijken met elkaar terug op de afgelopen periode en werpen een blik in de toekomst. Bekijk hier de digitale Meet up terug.

Meer lezen

Tuinbouw goed voor bijna 3 procent van de Nederlandse economie

Bedrijven in het tuinbouwcluster dragen direct en indirect 21,1 miljard euro bij aan de Nederlandse economie. Dat blijkt uit de Tuinbouwcijfers 2019, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Wageningen Economic Research vandaag bekend hebben gemaakt. De sector laat een jaarlijkse groei zien in productie, werkgelegenheid en R&D.

Meer lezen

Lees het laatste nieuws uit Topsector T&U met nieuwe sectorfilm en Calls & start programma IMPACT 2025

Lees het laatste nieuws uit Topsector T&U met 375 projectideeën voor Landbouw, Water, Voedsel, een nieuwe film (NL en ENG) van Topsector T&U, een podcast met Jaap Bond over de voeding van morgen, oproep open voor projecten voor programma Kennis op Maat, twee nieuwe calls binnen Landbouw, Water, Voedsel, een webinar over het gebruik van NL Branding op 30 juni, het event Greenhouse Technology as a Service op 1 juli, start van Topsector T&U programma IMPACT 2025 met op 10 september de MeetUp Floriculture 2025 <RESET >  en de Innovation Prize voor startups en scale-ups, bijna 1 miljard voor innovatieprojecten Green Deal, subsidies voor hightech innovatieprojecten en op 1 juli een webinar over agrofood missie naar Japan. 

Meer lezen

Topsector T&U Innovation Prize: win kennisvoucher van € 25.000, -

Binnen de tuinbouw worden automatisering en robotisering steeds belangrijker.  Daarom staat de Topsector TU Innovation Prize dit jaar in het teken van ontwikkeling van een zogenaamd “Unmanned Growing Concept”: hoe zet je (digitale) technologie in om tot een zo compleet mogelijke geautomatiseerde teelt en oogst te komen, in de kas, op het land, in de verwerking en verpakking? 

Meer lezen

1 juli: webinar over innovatiesamenwerking Japan op terrein van robotisering en digitalisering in glastuinbouw en open teelt

De Ambassade in Tokyo en RVO organiseren op woensdag 1 juli een webinar om de plannen voor een agri-food innovatiemissie naar Japan te presenteren. Focus van deze missie ligt op kennisontwikkeling rond digitalisering, specifiek gericht op robotisering in de glastuinbouw en open teelten. Doel is om nieuwe innovatie-samenwerkingen te verkennen en contacten op te bouwen met de relevante stakeholders in Japan. De missie is bedoeld voor kennisinstellingen en ondernemers in land- en tuinbouw, evenals ondernemers in de hightech (HTSM) industrie met interesse in agri-food toepassingen.

Meer lezen