Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel geeft invulling aan missiegedreven innovatiebeleid

In het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid legt het kabinet zijn ambities voor een aantal grote maatschappelijke thema’s vast in missies. De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hebben voor de missies op het gebied van landbouw, water en voedsel gezamenlijk een kennis- en innovatieagenda opgesteld.

Meer lezen

EU-regelgeving belemmert biologische gewasbescherming

Uit  nieuw onderzoek van onder meer Wageningen University & Research (WUR) blijkt dat de toelating van nieuwe biologische gewasbeschermingsmiddelen door EU-regelgeving onnodig duur, stug en tijdrovend is. 

Meer lezen

Leiderschap is de beperkende factor bij innovatie

Op 28 november vond het Future Trends & Innovations Event, the next step in Horticulture Technology plaats in het World Horti Center in Naaldwijk. Keynote speaker Ben Verwaayen vertelde de aanwezigen dat innoveren ook de kunst van het loslaten is. “Leiders vinden het moeilijk om beslissingen te nemen over onbekende zaken. Maar om te veranderen is vertrouwen hebben in de kennis en kunde van je medewerkers een randvoorwaarde, zodat innovatieprocessen juist doorgang kunnen vinden”. Venture capitalist Verwaayen inspireerde de ruim 150 genodigden met een andere kijk op leiderschap, samenwerken en het belang van technologie.

Meer lezen

Call NWA-programma 'Living labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied' = open

De nieuwe call 'Living labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied' staat vanaf december 2019 open voor aanvragen. Dit onderzoeksprogramma is een samenwerking van NWO en het ministerie LNV in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

Meer lezen

Lees het laatste nieuws uit Topsector T&U: met nieuwe Kennis- en Innovatie Agenda Landbouw, Water en Voedsel, start 120 projecten en meer!

Lees het laatste nieuws uit de Topsector T&U met de nieuwe Kennis- en Innovatie Agenda Landbouw, Water en Voedsel, start van 120 nieuwe projecten in 2020, het Research IMPACT Event van Topsector T&U en AESIS op 10 december, de Startup Afternoon van Topsector T&U en HortiHeroes op 12 december, verslag van de derde MeetUp over High Tech, oproep Seed Money Projecten = open, presentatie resultaten internationale Seed Money Projecten, plantenflats met leds, vraag het een wiskundige en vertrek van Jan van Vliet bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Lees de nieuwsbrief van november 2019.

Meer lezen