Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Profiteren van elkaars koploperspositie!

Als je Japanse high-tech en Nederlandse agronomie bundelt, kom je tot sterke nieuwe agrarische concepten die duurzamer én productiever zijn, dat is de gedachte achter een nieuw PPS-project. Aan dit project ligt een Seed Money Project ten grondslag waarin onderzocht is hoe beide landen elkaar optimaal kunnen helpen bij kennisontwikkeling.

Meer lezen

Oproep voor Seed Money Projecten 2021 geopend

Bedrijven die hun internationale activiteiten willen vergroten, kunnen daar steun voor krijgen in de vorm van Seed Money Projecten. In deze projecten staat het opbouwen van nieuwe internationale netwerken centraal. Ook de haalbaarheid van nieuwe internationale productieketens kunnen in een Seed Money Project verkend worden. In te dienen projecten moeten passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel.

Meer lezen

Scenario-analyse geeft tuinbouwondernemer grip op de toekomst

Vanaf 18 november kan iedere tuinbouwondernemer in Nederland aan de slag met een speciaal voor het cluster ontwikkelde scenario-analyse. Deze toekomstscenario’s vormen een handig gereedschap wat tuinbouwbedrijven helpt bij het maken strategische keuzes in onzekere tijden. De website tuinbouwscenarios.nl is ontwikkeld op initiatief van de Crisisorganisatie Corona Tuinbouw en in samenwerking met ACCEZ.

Meer lezen

NWO call Learning communities als innovatieversneller = open

De NWO call 'Human Capital: Learning communities als innovatieversneller' is open. Deze call verwerft fundamentele en praktijkgerichte kennis over de bijdrage van learning communities aan het versnellen van innovatie. Het onderzoek richt zich op learning communities binnen Energietransitie & Duurzaamheid, Gezondheid & Zorg en/of ICT.

Meer lezen

26 november: webinar Learning Communities

Wilt u u uw kennis over Learning Communities breder beschikbaar maken? En/of leren van de praktijkervaringen van anderen? Neem dan deel aan het webinar Learning Communities op donderdag 26 november, van 15.00 tot 17.00 uur.

Meer lezen