Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

28 november: ‘Future Trends & Innovations, The Next Step in Horticulture Technology’ met Ben Verwaayen

Voor uw agenda: het innovatie-event 'Future Trends & Innovations, the next step in horticulture technology' op 28 november met Ben Verwaayen, venture capitalist en oud-topman van Alcatel en PTT Telecom. Hij zal zijn visie geven over de toekomstige technologietrends op het internationale speelveld. Deze trends zullen de richting bepalen die de tuinbouwsector op moet gaan om zijn concurrerende positie te behouden en versterken.

Meer lezen

Topsectoren en Human Capital: samen aan de slag voor de banen van morgen

Nederland schreeuwt om goed opgeleide mensen die aan de slag kunnen met alle maatschappelijke uitdagingen rond zorg, energietransitie, voedselindustrie, veiligheid, etc. De topsectoren willen er met elkaar voor zorgen dat er blijvend geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van mensen op voor Nederland cruciale gebieden. Daarom hebben zij de “Roadmap Human Capital 2020-2023: samen aan de slag” gemaakt, die op 11 november samen met het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Meer lezen

Kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel geeft invulling aan missiegedreven innovatiebeleid

In het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid legt het kabinet zijn ambities voor een aantal grote maatschappelijke thema’s vast in missies. De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hebben voor de missies op het gebied van landbouw, water en voedsel gezamenlijk een kennis- en innovatieagenda opgesteld.

Meer lezen

Oproep voor Seed Money Projecten geopend

Tot 20 december is het mogelijk projectvoorstellen in te dienen voor de regeling voor Seed Money Projecten. Met deze regeling kunnen bedrijven hun internationale activiteiten vergroten.

Meer lezen

Winnaar Topsector TU White Paper Challenge bekend

Welke wereldwijde trends veranderen de Nederlandse tuinbouw? En hoe kan de tuinbouw hier slim op inspelen? Peter van der Sar had hier het beste antwoord op en is de winnaar van de Topsector TU White Paper Challenge 2019.

Meer lezen