Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

De inschrijving voor de Impactprijs Groen Onderwijs 2020 is open

Studenten en leerlingen zijn tijdens hun studie al bezig met de maatschappelijke uitdagingen van de groene sector. Groenpact geeft deze mooie initiatieven en projecten elk jaar een podium met de Impactprijs Groen Onderwijs.

Meer lezen

Virtuele handelsmissie tuinbouw Mexico met minister Schouten

Bent u actief in de tuinbouw en wilt u zakendoen in Mexico? Neem dan van 3 tot en met 5 november deel aan de virtuele handelsmissie met een focus op de Mexicaanse tuinbouwsector.

Meer lezen

Jaarrapportage TKI T&U 2019: 120 nieuwe projectvoorstellen en nadruk op valorisatie

TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen had in 2019 voldoende financiële ruimte om een oproep voor nieuwe projectvoorstellen te organiseren teneinde invulling te geven aan de nieuwe Kennis & Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel voor de jaren 2020 - 2023. Het fundament onder die agenda – en het bijbehorende innovatiecontract – wordt gevormd door een zestal missies die richting geven aan de onderzoeksprogrammering. Dit blijkt uit de jaarrapportage over 2019, waar ingegaan wordt op de activiteiten en resultaten van het TKI T&U in 2019.

Meer lezen

Dutch Green Building Week

Van 21 september tot en met 25 september vindt de tiende editie van de Dutch Green Building Week plaats, met als thema #MadeinHolland. Deze jubileumeditie wordt voor een groot gedeelte online georganiseerd en gekoppeld aan de (online) activiteiten van de World Green Building Week. Onder #ActOnClimate worden gezamenlijk de krachten gebundeld en staan de uitdagingen om de mondiale klimaatverandering aan te pakken centraal

Meer lezen

NWO-oproep voor projecten Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer

NWO heeft een call for proposals gelanceerd rondom ‘Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer’. De focus van de call ligt op innovatieve en integrale oplossingen voor klimaatbestendige agrarische productie passend binnen de regionale bodem- en watersystemen, daarbij rekening houdend met maatschappelijke uitdagingen, transities, impact en draagvlak. Bij klimaatrobuuste productie gaat het om de verduurzaming van de land- en tuinbouw productiesystemen.

Meer lezen