Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Indienmodule voor projectvoorstellen Call van Topsector T&U en Topsector A&F is open

De Call van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Topsector Agri & Food is inmiddels gesloten. Alle indieners hebben inmiddels een advies gekregen over in welke mate het voorstel past bij de focus van de oproep, maar het advies kan ook suggesties geven voor samenwerking met andere consortia. De indieners hebben tot 15 augustus de gelegenheid het projectidee uit te werken in een voorstel. De uitslag over honorering wordt na 15 oktober aan de indieners bekend gemaakt. De projectvoorstellen kunnen digitaal ingedien worden. Ga direct naar de indienmodule

Meer lezen

95% versie van Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel nu beschikbaar

Op 19 mei is het eerste concept van de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel voor 2020- 2023 ( (KIA LWV)  en de bijbehorende uitgewerkte Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) verschenen. Alle ingekomen opmerkingen zijn inmiddels verwerkt en dit heeft geleid tot een gezamenlijke 95% versie van de KIA LWV.

Meer lezen

Ga van 13 t/m 18 oktober 2019 mee op handelsmissie naar India

Handelsmissie naar India met een focus op innovatie met ministers Sigrid Kaag en Bruno Bruins, staatssecretaris Mona Keijzer, directeur-generaal Roald Lapperre, ministerie IenW en directeur-generaal Marjolijn Sonnema, ministerie LNV

Meer lezen

Start NWA-programma 'Transitie naar een duurzaam voedselsysteem'

We produceren grote hoeveelheden voedsel voor een relatief lage prijs, maar belasten daarbij het milieu. Hoe kunnen we overgaan naar een voedselproductiesysteem waarbij minder verloren gaat, natuurlijke hulpbronnen worden gespaard en bodemecologie en biodiversiteit worden versterkt? Het Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma stelt budget beschikbaar om deze vraag te onderzoeken in kennisketenbrede transdisciplinaire consortia. Het budget is € 2,77 miljoen beschikbaar. Het onderzoek heeft een looptijd van maximaal drie jaar. Bekijk de call for proposals.

Meer lezen