Zadenpionier JanWillem Breukink overleden

donderdag, 9 januari, 2020

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) heeft bedroefd kennis genomen van het overlijden van JanWillem Breukink  op 4 januari j.l.  JanWillem is vanaf 2011 actief geweest als bestuurder van de Topsector T&U. Met veel enthousiasme heeft hij zich ingezet voor het MKB–bedrijfsleven binnen dit Topsectorenbeleid en droeg hierdoor bij aan de innovatiekracht en internationalisering van de sector. 

JanWillem Breukink was van 1989 tot 2014 directeur van Incotec. In die periode ontwikkelde het bedrijf zich internationaal sterk in het verbeteren van zaaizaden via onder meer coatings. Breukink heeft zich tevens actief ingezet voor de belangen van de branche. Ook was hij actief in regionale, nationale en internationale organisaties als Seed Valley, Plantum, de European Seed Association (ESA) en de International Seed Federation (ISF). Na zijn vertrek als topman bleef hij als adviseur aan Incotec verbonden. In mei 2016 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, voor zijn verdienste voor de zaadsector, het bedrijf Incotec en de maatschappelijke en economische ontwikkeling van de regio Enkhuizen. 

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen wenst zijn gezin, familie en vrienden veel sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.

Jaap Bond – voorzitter Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
Maarten Camps – secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Jan-Kees Goet – secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit