Vooraankondiging: nieuwe ronde Perspectief gaat open

Onderzoekers van universiteiten en hogescholen, TO2-instellingen, bedrijven, en maatschappelijke organisaties die in consortia willen werken aan technologische innovatie met maatschappelijke impact kunnen vanaf de zomer weer voorstellen indienen bij Perspectief. De nieuwe ronde van het financieringsinstrument gaat naar verwachting in juli open.

Perspectief is een programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, dat gefinancierd wordt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het programma daagt onderzoekers uit om in innige samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te werken aan technologische innovaties met maatschappelijke impact en het creëren van economische kansen voor Nederland. De onderzoeken richten zich op de grote maatschappelijke uitdagingen en de sleuteltechnologieën en leveren daarmee een bijdrage aan het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.

Consortia

Perspectief biedt consortia van wetenschappers en partners de kans om samen in brede projecten onderzoek te doen. Door het stimuleren en faciliteren van hechte en duurzame samenwerkingen tussen verschillende onderzoekers, TO2-instellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties, wordt de kans op toepassing van de ontwikkelde kennis vergroot. Perspectief draagt zo bij aan technologische innovatie met een potentiële economische en maatschappelijke impact voor Nederland.

Budget

Per onderzoeksproject is er tussen de 1,5 en 4,0 miljoen euro beschikbaar. Gehonoreerde projecten gaan in brede consortia maximaal zes jaar lang aan de slag. In de vorige Perspectief-ronde werden zeven nieuwe projecten gehonoreerd.

Voorwaarden en informatiebijeenkomst

De call for proposals van ronde 2022/2023 verschijnt naar verwachting half juli op de website van Perspectief. In dit document zijn de voorwaarden voor indiening, budget en de deadlines te vinden. De (online) informatiebijeenkomst vindt naar verwachting plaats op 20 september 2022 om 15:00, meer informatie hierover volgt via www.nwo.nl