Vooraankondiging: nieuwe Perspectief-ronde opent deze zomer

De nieuwe ronde van financieringsinstrument Perspectief gaat naar verwachting in juli open. Onderzoekers van universiteiten, hogescholen en TO2-instellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties die in consortia willen werken aan technologische innovatie kunnen weer voorstellen indienen.

Perspectief biedt onderzoekers de kans een omvangrijk onderzoeksproject op te zetten en een discipline overstijgend consortium op te bouwen of verder te ontwikkelen. De onderzoeksprojecten hebben nadrukkelijk de focus op toepassing van technologische innovaties in de context van de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) van de vijf maatschappelijke uitdagingen en de inzet op sleuteltechnologieën en digitalisering. Hierbinnen is er relatief veel ruimte om de aanvraag zelf in te vullen.

Bekijk de toegekende projecten uit de vorige Perspectiefronde

Onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties dienen gezamenlijk een projectvoorstel in voor Perspectief. Het stimuleren van hechte en duurzame samenwerkingen tussen verschillende onderzoekers en maatschappelijke partners is een belangrijk aspect van dit programma. Hierbij wordt de kans op toepassing van de ontwikkelde kennis vergroot. Dit resulteert in nieuwe economische kansen voor betrokken bedrijven en een vergrootte kans op maatschappelijke impact.

Per onderzoeksproject is er tussen de 2 en 5 miljoen euro beschikbaar. Gehonoreerde projecten hebben een maximale looptijd van zes jaar.

De call for proposals van ronde 2024/2025 is naar verwachting in juli te vinden op de website van NWO. In september vindt er een online informatiebijeenkomst plaats over Perspectief. Wil je je hiervoor aanmelden? Neem dan contact met ons op via ttw-perspectief@nwo.nl. Hier kun je ook terecht met eventuele vragen over het programma.