Vooraankondiging: nieuwe Perspectief-ronde gaat open

De nieuwe ronde van financieringsinstrument Perspectief gaat naar verwachting in juli of augustus open. Onderzoekers van universiteiten, hogescholen en TO2-instellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties die in consortia willen werken aan technologische innovatie kunnen weer voorstellen indienen.

Perspectief is een programma van de NWO, gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het programma daagt onderzoekers uit om in innige samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties te werken aan technologische innovaties met maatschappelijke impact en het creëren van economische kansen voor Nederland. De multidisciplinaire onderzoeken richten zich op de grote maatschappelijke uitdagingen en de sleuteltechnologieën en leveren daarmee een bijdrage aan het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid van het ministerie.

Over Perspectief

Binnen Perspectief kunnen onderzoekers jaarlijks een aanvraag indienen die past binnen de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) van de vier maatschappelijke uitdagingen en de sleuteltechnologieën. Ze krijgen de kans een omvangrijk onderzoeksproject op te zetten en een discipline overstijgend consortium op te bouwen of verder te ontwikkelen. De onderzoeksprojecten hebben nadrukkelijk de focus op toepassing. Door hechte en duurzame samenwerkingen tussen verschillende onderzoekers en maatschappelijke partners te stimuleren, wordt de kans op toepassing van de ontwikkelde kennis vergroot.

Per onderzoeksproject is er tussen de 2 en 5 miljoen euro beschikbaar. Gehonoreerde projecten kennen een maximale looptijd van zes jaar.

Meer informatie