Vooraankondiging: nieuwe call Langetermijnprogramma’s (KIC)

NWO verwacht binnenkort de tweede call te openen voor Langetermijnprogramma’s (LTP), wat publiek-private consortia 10 jaar financiering biedt voor strategisch onderzoek. De looptijd is gehalveerd ten opzichte van de eerste call. Verwachte openstelling: eerste kwartaal 2023.

Een LTP richt zich op een strategisch onderwerp dat bijdraagt aan het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. De in te dienen initiatieven passen binnen één van de Kennis- en Innovatieagenda’s van dit beleid. De nieuwe call for proposals wijkt af van de vorige: in de 2023-call wordt ’additionaliteit’ als aanvullend criterium gehanteerd. Dit houdt in dat NWO een LTP-aanvraag toetst op dat het wezenlijk bijdraagt aan de kennisbasis van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid en dat de aanvraag geen substantiële financiering van elders ontvangt. De nieuwe call wijkt ook af van de vorig op het punt van de doorlooptijd: deze is van de openstelling tot en met toewijzing gehalveerd. De overige financieringseisen blijven gelijk aan die van de LTP-call uit 2020. De LTP-ronde van 2023 zal dus zodanig worden ingericht dat onbedoelde dubbeling in financiering – op onderwerpen die ook al uit een andere bron (met name het Nationaal Groeifonds) financiering genieten – voorkomen wordt.

Lees meer