Vooraankondiging: AI in landbouw, horticultuur, water en voedsel (KIC)

Naar verwachting publiceert NWO in augustus 2023 de KIC-call ‘Artificiële intelligentie in landbouw, horticultuur, water en voedsel’. Consortia van onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen de toepassing van bestaande en vernieuwende artificiële intelligentie (AI)-technieken onderzoeken voor bovengenoemde velden.

Binnen de water, land- en tuinbouw- en voedselsector is steeds meer automatisch verkregen data beschikbaar. Ondanks dat digitalisering binnen deze velden een belangrijke rol heeft gespeeld, is AI echter een relatief ongebruikte technologie. Doordat het ingezet kan worden om patronen in de grote en complexe datasets te herkennen, ligt er een grote potentie in het gebruik ervan. Dit kan leiden tot verdere optimalisering in deze sectoren.

Doel

Het doel van deze call is om kennisvragen gericht op de ontwikkeling en gebruik van AI-systemen binnen de water-, horticultuur-, landbouw- en voedingssectoren te onderzoeken. Zo moet de toepassing of uitbreiding van de technologie binnen deze sectoren mogelijk gemaakt worden. De technologieën richten zich daarbij naast de verdere optimalisatie van het productieproces nadrukkelijk op oplossingen voor urgente kwesties op het gebied van klimaatverandering, welzijn van mens en dier en water- en voedselveiligheid. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan op AI-gebaseerde voorspellende modelleringen van de bodem of andere biologische systemen, waterkeringen, voedingstoffenbalansen of andere processen.

Onderwerpen

Voor deze call zullen consortia aan twee van de volgende drie onderwerpen moeten werken:

  • Verbeteren of verbreden van de toepassing van AI in de bovengenoemde sectoren
  • Interacties tussen mens en AI
  • Ethische en juridische vraagstukken over het gebruik van AI

Interdisciplinaire samenwerking

Om te komen tot succesvolle ontwikkeling en toepassing van AI in bovengenoemde sectoren is een interdisciplinaire samenwerking van belang. Het onderzoek integreert tenminste twee van de drie wetenschapsgebieden (alfa, bèta, gamma), waaronder altijd de bètawetenschappen. Hierbij voegen onderzoekers uit verschillende wetenschappelijke disciplines hun kennis en expertise samen. Dat leidt tot geïntegreerde kennis.

Meer informatie