Vier honoreringen binnen KIC-call Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer

Binnen de KIC-call ‘Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer’ zijn vier onderzoeksprojecten gehonoreerd. Consortia van onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties gaan onderzoek doen naar het opschalen van private en collectieve wateropslag voor robuuste landbouwsystemen, het ontwerpen van klimaatrobuuste en natuur-gebaseerde zandlandschappen van de toekomst, het vergroten van zoetwaterbeschikbaarheid in kustgebieden en het modelleren, monitoren en voorspellen van droogte. De projecten krijgen samen meer dan 5,5 miljoen euro toegekend. Maatschappelijke en private partners dragen nog eens 600 duizend euro bij aan cofinanciering.

Door klimaatverandering krijgt Nederland steeds vaker te maken met lange perioden van droogte en met perioden met veel neerslag in korte tijd. Dit heeft grote gevolgen voor de land- en tuinbouw. ‘Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer’, een call binnen de hoofdlijn MISSIE van het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023, is erop gericht onderzoek te stimuleren naar integrale oplossingen voor klimaatbestendige agrarische productie passend binnen de regionale bodem- en watersystemen, waarbij ook aandacht is voor de maatschappelijke aspecten. De interdisciplinaire onderzoeksprojecten hebben een maximale looptijd van zes jaar en gaan medio 2022 van start.

Lees meer over de vier onderzoeksprojecten op www.nwo.nl