Twee nieuwe NWO Calls op gebied van aquatische voedselproductie en klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer

dinsdag, 16 juni, 2020

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO ) heeft twee nieuwe calls aangekondigd binnen de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel.

Aquatische voedselproductie
In de komende jaren zal een groot deel van de Nederlandse Noordzee veranderen qua gebruik en inrichting. Tegelijkertijd zal de vraag om duurzaam geproduceerd voedsel, met name eiwit, en biogene grondstoffen toenemen. Dit vraagt om de verbinding van zowel biologische, maritieme, economische en maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot de ontwikkeling van kennis over duurzame mari- en aquacultuur in de Noordzee en estuaria. De focus ligt hierbij op een duurzame aanpak van de kweek en veredeling van zeewier, mosselen en andere organismen en de ontwikkeling van kweek- en verwerkingsfaciliteiten met aandacht voor het ecosysteem, de biodiversiteit en multifunctioneel gebruik van het water.

Met deze call (5-6M€) wil NWO onderzoeksprojecten financieren die deze uitdagingen op een integrale manier aanpakken. Waar mogelijk wordt de aansluiting gezocht bij bestaande initiatieven. De precieze voorwaarden en verdere inhoudelijke afbakening wordenl in juli bekend worden. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Mirka Macel via m.macel@nwo.nl.
 
Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer
Door klimaatverandering krijgt Nederland steeds vaker te maken met lange perioden van droogte en met perioden met veel neerslag in korte tijd. Dit heeft grote gevolgen voor de land- en tuinbouw. De effecten en mogelijkheden voor oplossingen zijn onder meer afhankelijk van het lokale bodem- en watersy¬steem en kunnen daarom per regio sterk verschillen. Nederland staat voor de uitdaging om klimaatrobuuste land- en tuinbouwproductiesystemen in samenhang  met  (innovaties in) het watersysteembeheer te ontwikkelen. Daarbij zullen de sociale en maatschappelijke aspecten van beoogde innovaties meegenomen moeten worden. Deze ontwikkeling draagt bij aan de ontwikkeling van innovatieve transitiepaden naar een klimaatbestendige inrichting van het landelijk gebied, die past binnen een veranderende maatschappij.

Deze call (5-6M€) wil bijdragen aan deze vraagstukken door interdisciplinaire onderzoeksprojecten te financieren waarin verschillende wetenschappelijke disciplines samenwerken. De precieze voorwaarden en verdere inhoudelijke afbakening worden in juli bekend worden. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Bea Pauw via b.pauw@nwo.nl.

Aquatische voedselproductie
In de komende jaren zal een groot deel van de Nederlandse Noordzee veranderen qua gebruik en inrichting. Tegelijkertijd zal de vraag om duurzaam geproduceerd voedsel, met name eiwit, en biogene grondstoffen toenemen. Dit vraagt om de verbinding van zowel biologische, maritieme, economische en maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot de ontwikkeling van kennis over duurzame mari- en aquacultuur in de Noordzee en estuaria. De focus ligt hierbij op een duurzame aanpak van de kweek en veredeling van zeewier, mosselen en andere organismen en de ontwikkeling van kweek- en verwerkingsfaciliteiten met aandacht voor het ecosysteem, de biodiversiteit en multifunctioneel gebruik van het water.

Met deze call (5-6M€) wil NWO onderzoeksprojecten financieren die deze uitdagingen op een integrale manier aanpakken. Waar mogelijk wordt de aansluiting gezocht bij bestaande initiatieven. De precieze voorwaarden en verdere inhoudelijke afbakening wordenl in juli bekend worden. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Mirka Macel via m.macel@nwo.nl.
 
Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer
Door klimaatverandering krijgt Nederland steeds vaker te maken met lange perioden van droogte en met perioden met veel neerslag in korte tijd. Dit heeft grote gevolgen voor de land- en tuinbouw. De effecten en mogelijkheden voor oplossingen zijn onder meer afhankelijk van het lokale bodem- en watersy¬steem en kunnen daarom per regio sterk verschillen. Nederland staat voor de uitdaging om klimaatrobuuste land- en tuinbouwproductiesystemen in samenhang  met  (innovaties in) het watersysteembeheer te ontwikkelen. Daarbij zullen de sociale en maatschappelijke aspecten van beoogde innovaties meegenomen moeten worden. Deze ontwikkeling draagt bij aan de ontwikkeling van innovatieve transitiepaden naar een klimaatbestendige inrichting van het landelijk gebied, die past binnen een veranderende maatschappij.

Deze call (5-6M€) wil bijdragen aan deze vraagstukken door interdisciplinaire onderzoeksprojecten te financieren waarin verschillende wetenschappelijke disciplines samenwerken. De precieze voorwaarden en verdere inhoudelijke afbakening worden in juli bekend worden. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Bea Pauw via b.pauw@nwo.nl.