Twee honoreringen binnen KIC-call (NWO) Aquatische voedselproductie

Binnen de KIC-call ‘Aquatische voedselproductie’ van NWO zijn twee onderzoeksprojecten gehonoreerd. Consortia van onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties gaan onderzoek doen naar de productie van biomassa en eiwitrijke voeding op zee. De projecten krijgen samen meer dan 2,6 miljoen euro toegekend. Maatschappelijke en private partners dragen nog eens 450 duizend euro bij aan cofinanciering.

In de komende jaren zal een groot deel van de Nederlandse Noordzee ingrijpend veranderen qua gebruik en inrichting. Tegelijkertijd zal de vraag naar duurzaam geproduceerd voedsel, met name eiwit, en biogene grondstoffen toenemen. Daarbij moet gedacht worden aan de kweek en veredeling van zeewier en schaal- en schelpdieren. Aquatische voedselproductie, een call binnen de hoofdlijn MISSIE van het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023, is erop gericht onderzoek te stimuleren naar een duurzame aanpak van de productie van voedsel en biogene grondstoffen op de Noordzee, waarbij ook aandacht is voor de maatschappelijke aspecten.

Wetenschappers van het NIOZ, Wageningen University, Hogeschool Zeeland en Westerdijk Institute (KNAW) gaan onderzoek doen naar een efficiënte en duurzame eiwitproductieketen op zee, de effecten van grootschalige zeewierproductie op de zee-ecologie en nieuwe businessmodellen voor zeewierproductie. Ze werken in twee consortia samen met onder andere organisaties en bedrijven uit de zeewierteelt en de schelpdiersector, de voedselindustrie en de Provincie Zeeland. De interdisciplinaire onderzoeksprojecten hebben een maximale looptijd van zes jaar en gaan medio 2022 van start.

Lees meer over de projecten op www.kia-landbouwwatervoedsel.nl