Tuinbouwbedrijven richten zich op de kansen van digitalisering

vrijdag, 18 september, 2020

Afgelopen zomer bogen tuinbouwprofessionals met elkaar het hoofd over de kansen van digitalisering voor de sector. Zo kwamen technische toeleveranciers en onderzoeksinstellingen samen tijdens een goed bezochte creatieve meeting over de digitaliseringsagenda binnen de tuinbouw. Zij zochten samen naar verdieping rond het thema digitalisering en welke rol zij binnen dit proces kunnen innemen. Heel concreet werden er naar aanleiding van de creatieve meeting over de digitaliseringsagenda drie actielijnen geselecteerd:

  1. Nieuwe verdienmodellen onder invloed van digitalisering – digitalisering is een kans voor het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen (digitale marktplaatsen, ontwikkelen franchise-formules, vertical farming) 
  2. Terugdringing van ‘waste’ in de keten door inzet van digitalisering – er is grote behoefte naar een voorbeeld van een werkend verdienmodel rond digitalisering. Het idee is dit te doen door waste in de keten terug te dringen.
  3. Delen van ervaring tussen bedrijven rond digitalisering – binnen de tuinbouwsector gaan steeds meer data-analisten aan de slag. Zij staan hierbij voor de (grote) uitdaging de bedrijven verder te helpen in hun (strategische) ontwikkeling door de inzet en toepassing van data. Over het proces om binnen bedrijven data toe te passen en tot waarde te maken kunnen deze medewerkers veel van elkaar leren.

Daarnaast spraken tuinbouwproducenten met elkaar over de impact van digitalisering op de bedrijfsvoering van hun bedrijf. Aangezien digitalisering, samengaat met vernieuwing en verandering kwamen tuinbouwondernemers samen met een young professional uit het bedrijf. Niet alleen om het onderwerp vanuit diverse kanten te belichten, maar ook om te zorgen voor de juiste dynamiek en brainpower voor de discussies van de bijeenkomst.

World Horti Center organiseerde deze bijeenkomsten in samenwerking met Innovation Quarter, Greenport West-Holland en TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.
Wil je hier meer over weten? Neem contact op met Peter van der Sar.