Tuinbouw gaat toekomstplannen herijken op coronacrisis

woensdag, 29 april, 2020

De tuinbouwsector in Nederland gaat haar toekomstplannen herijken op de impact die de coronacrisis heeft op de sector. De komende maanden vindt een lange termijn verkenning plaats. De crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw is hierin opdrachtgever.

Het is zeker in de huidige periode niet te voorspellen hoe de tuinbouw in Nederland eruitziet over 10 jaar. We kunnen wel een inschatting maken en ons hierop voorbereiden. Met die gedachte laat de Taskforce Scenario’s van de crisisorganisatie een verkenning uitvoeren onder aansturing van Sjaak van der Tak (voorzitter Glastuinbouw Nederland) en Adri Bom-Lemstra (voorzitter Greenports Nederland). Uitgangspunt is dat de analyse handelingsperspectieven biedt voor de vele ondernemers en beleidsmakers in alle facetten van de tuinbouwketen. De presentatie van het resultaat staat gepland voor medio oktober.

Abrupte veranderingen
“De tuinbouw is een krachtige sector en we kijken altijd al vooruit. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de uitwerking van het Tuinbouwakkoord”, zegt Bom-Lemstra. “De abrupte veranderingen van de afgelopen weken, vragen om herijking van onze plannen. Moeten we ambities bijstellen? Zijn bepaalde ambities versneld waar te maken? Wat kan ik als ondernemer op korte termijn doen en verwachten?”

Toekomstbestendig
Van der Tak ziet het als de verantwoordelijkheid van de crisisorganisatie om ondernemers ook op de lange termijn te ondersteunen. Juist ook door het belang van de sector voor de Nederlandse samenleving en economie. “Na deze crisis willen we weer door. We moeten in deze periode toekomstbestendige keuzes kunnen maken voor de robuuste tuinbouw van morgen. Hoe kunnen we ons zo goed mogelijk op verschillende mogelijke toekomstscenario’s voorbereiden als bedrijf, als sector en als overheden?”