Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen presenteert rapport over waarde van onderzoek

Werkt het topsectorenbeleid voor de tuinbouw? Versterkt het de internationale concurrentiepositie van het tuinbouwbedrijfsleven? Draagt het bij aan oplossingen voor maatschappelijke problemen? Deze vragen staan centraal in een rapport ‘Onderzoek met Impact’, dat Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) vandaag heeft gepresenteerd tijdens het Research Impact Accelerator Event.

Sinds de start van het topsectorenbeleid, bijna 10 jaar geleden, zijn er via de jaarlijkse calls van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen ruim 300 onderzoeksprojecten tot stand gekomen. Ruim de helft van deze projecten is op dit moment afgerond. Kenmerkend voor de projecten is dat gemiddeld 50% van de kosten wordt opgebracht door de overheid en 50% door de deelnemende bedrijven en andere private organisaties.

De studie zoomt in op 191 projecten die betrekking hebben op de productietuinbouw en in het bijzonder op de 89 projecten die inmiddels zijn afgerond. De conclusies van het rapport zijn duidelijk: het onderzoek dat plaatsvindt via de Topsector T&U heeft impact! Van iedere vijf projecten, hebben er drie kennis opgeleverd die direct wordt toegepast in de praktijk. De 89 afgeronde projecten gaven aanleiding tot vier octrooiaanvragen en de oprichting van vijf startups, naast andere nieuwe bedrijvigheid. Twee derde van de projecten leidde tot vervolgonderzoek.

De onderzoeksprojecten worden uitgevoerd door consortia die bestaan uit minstens één kennisinstelling en – meestal – meerdere private partijen. In totaal waren er bij de 191 opgestarte projecten bijna 750 organisaties betrokken bij het onderzoek en zijn er ruim 7.500 unieke relaties ontstaan of versterkt.

Missies

Behalve voor het bedrijfsleven en de wetenschap is het onderzoek ook belangrijk voor consument en maatschappij. Dit wordt gereflecteerd door 63 uitingen in de algemene media (krant, radio, televisie) en 216 online publicaties voor een breed publiek. Bovendien levert het onderzoek een bijdrage aan maatschappelijke doelstellingen. Uit het rapport blijkt dat het onderzoek een bijdrage leverde aan 14 missies van het kabinet op het gebied van landbouw, water, voedsel. Daarbij gaat de meeste aandacht uit naar de missie ‘robuuste teeltsystemen’.

Impact

Het rapport bevat ook een tiental conclusies en aanbevelingen om de impact van het onderzoek nog verder te verhogen. Deze aanbevelingen worden ondersteund door kwantitatieve gegevens en door casestudies. De aanbevelingen hebben betrekking op de samenstelling van de consortia, de begroting, het projectplan, projectmanagement en externe communicatie. Zo luidt één van de aanbevelingen om al tijdens de looptijd van projecten te starten met externe communicatie (bijvoorbeeld via de vakpers), en daarmee niet te wachten tot het project is afgerond. Dit leidt tot meer interactie met de praktijk en uiteindelijk tot betere projectresultaten.

Samenwerking

Jaap Bond, boegbeeld van Topsector T&U: “Innoveren in de Topsector betekent in de eerste plaats samenwerken. Bedrijven die samenwerken met kennisinstellingen, met collega-bedrijven, en met andere organisaties. Daarom staan de onderzoeksprojecten bij ons ook bekend als ‘publiek-private samenwerkingen’. Uit dit rapport blijkt dat in deze Topsector door samenwerking een netwerk is ontstaan dat steeds beter in staat is om innovatie te bevorderen. In dit netwerk blijken sommige organisaties een spilfunctie te hebben doordat ze vele partijen met elkaar verbinden. Het netwerk oefent ook een grote aantrekkingskracht uit op partijen die jaarlijks voor het eerst toetreden tot het netwerk omdat ze willen innoveren.”

Download het rapport

U kunt het rapport ‘Onderzoek met Impact’ downloaden op www.impact2025.nl.