Topsector T&U presenteert de kracht van de technologische waardeketens

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen heeft de flyer ‘De kracht van technologische waardeketens in de Nederlandse tuinbouw’ gepubliceerd. Deze flyer is tot stand gekomen met input vanuit de tuinbouw- brancheorganisaties, aangevuld met een quick scan van Wageningen Economic Research

Deze flyer geeft een beeld van de economische kracht van de sector en de bijdrage van technologische waardeketens in de tuinbouw aan mondiale opgaven zoals klimaatadaptatie, voedselzekerheid en duurzame lokale ecosystemen De overheid en het tuinbouw-bedrijfsleven investeren de komende jaren fors in een versnelling van de technologieontwikkeling onder andere via Groeifonds-R&D projecten voor veredeling en voor high tech productiesystemen.

Maak kennis met de economische kracht van deze voor Nederland strategische topsector, de technologische groeimarkten en de daaraan gekoppelde bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen.

Download de flyer: