Topsector T&U Innovation Prize: win kennisvoucher van € 25.000, –

maandag, 22 juni, 2020

Binnen de tuinbouw worden automatisering en robotisering steeds belangrijker.  Daarom staat de Topsector TU Innovation Prize dit jaar in het teken van ontwikkeling van een zogenaamd “Unmanned Growing Concept”: hoe zet je (digitale) technologie in om tot een zo compleet mogelijke geautomatiseerde teelt en oogst te komen, in de kas, op het land, in de verwerking en verpakking? 

Topsector T&U en HortiHeroes dagen startups en scale-ups uit om mee te doen met een innovatief concept, systeem of product dat bijdraagt aan een toekomstige ‘unmanned growing’. Deze 2e editie van de Innovation Prize wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking met het TU Delft AGTech Institute. Het winnende team ontvangt een kennisvoucher ter waarde van €25.000,- om samen met het AgTech Instituut, professoren en studenten de oplossing c.q. het concept verder uit te werken en/of knelpunten op te lossen. De winnaar krijgt ook begeleiding op maat van een T&U innovatie-makelaar. Daarnaast krijgen alle deelnemers een verkorte training Market Readiness van World Startup en kunnen zij gebruik maken van projectondersteuning door studenten van de TU Delft en Wageningen University & Research. Meer informatie volgt op korte termijn!

Over IMPACT 2025
Via Topsector T&U werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid samen om innovatie in de sector te stimuleren. Om dit (bestaande) onderzoek te vertalen naar concrete toepassingen in de praktijk, organiseert Topsector T&U het programma IMPACT 2025 met (virtuele) netwerk- en startup bijeenkomsten en challenges.