Toekenningen over verticale landbouw in samenwerking met China

De Chinese Academy of Sciences (CAS) en NWO hebben binnen het Merian Fund-programma twee gezamenlijke onderzoeksprojecten voor verticale landbouw toegekend. De projecten zullen bijdragen aan oplossingen voor uitdagingen in de verticale landbouw, zoals het reduceren van energieverbruik en het optimaliseren van opbrengst van geteelde gewassen. Deze onderzoeksprojecten richten zich op de ontwikkeling van digitale ‘twins’ en de ontwikkeling van energie-efficiënte teeltomstandigheden.

Binnen dertig jaar zal de wereldwijde voedselvraag substantieel toenemen door de dramatische toename van de wereldbevolking. Vooral in stedelijke gebieden zal er meer vraag komen naar lokaal geproduceerd, gezond en veilig voedsel, omdat deze gebieden vaak ver weg liggen van de conventionele voedselproductielocaties.

Verticale landbouw zou een oplossing kunnen zijn voor stedelijke gebieden, omdat hiermee de productie van lokaal, vers voedsel mogelijk wordt en zo een bijdrage kan worden geleverd aan een circulair voedselsysteem. De call van het programma Samenwerking China (CAS)-Nederland is bedoeld om hoogwaardig, gezamenlijk, impactgericht onderzoek te stimuleren. Teams van Nederlandse en Chinese onderzoekers waren uitgenodigd om samen met een of meerdere publieke en private partners een onderzoeksvoorstel aan te leveren. Lees meer hierover op www.NWO.nl