TNO, WUR, Deltares, NLR en MARIN publiceren Impactrapportage 2021

De TO2-instellingen TNO, Wageningen University & Research, Deltares, NLR en MARIN hebben hun Impactrapportage 2021 gepubliceerd. Het magazine, dat in nauwe samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat tot stand kwam, laat zien hoe het onderzoek van de diverse instellingen tot stand kwam en hoe de oplossingen bijdragen aan een duurzame, schone, gezonde en veilige toekomst voor Nederland.

Een belangrijk deel van de onderzoeken wordt gefinancierd door de overheid en vaak medegefinancierd door de eindgebruikers. Deze instellingen voor toegepast onderzoek spelen een centrale rol in de ontwikkeling, verspreiding en benutting van kennis in binnen- en buitenland. Daarvoor werken zij samen met bedrijven, overheden en andere kennisinstellingen, onder meer via publiek-private samenwerking. De betrokken TO2-instellingen laten in dit magazine zien welke resultaten hiermee zijn behaald.

De artikelen volgen de vier maatsachappelijke thema’s uit het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid: Energietransitie en duurzaamheid, Landbouw, water en voedsel, Gezondheid en zorg en Veiligheid.

Focco Vijselaar Directeur-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in zijn voorwoord: “De instellingen hebben ook dit jaar laten zien hoe maatschappelijk relevant hun werk is, ondanks dat het best een intensief jaar was. De expertise wordt niet alleen in het eigen vakgebied ontwikkeld, maar ook interdisciplinair via gemeenschappelijke onderzoeksprogramma’s. Daarmee kunnen de onderzoeken breder worden opgezet en zijn de oplossingen veelomvattender”.

Concrete impact gaat in deze rapportage bijvoorbeeld over drijvende flexibele eilanden op zee, sluiten van kringlopen in de glastuinbouw, snellere ontwikkeling van geneesmiddelen en een supercomputer voor iedereen. Direct naar magazine