Tijdelijke subsidieregeling haalbaarheidsstudies Green corridors NL-VK

Gaat u investeren in zero-emissie vaarroutes tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en Nederland? Maak dan gebruik van de Tijdelijke subsidieregeling haalbaarheidsstudies Green Corridors NL-VK. Met deze subsidie kunt u een haalbaarheidsstudie (laten) uitvoeren naar kansrijke projecten voor de transitie naar varen met netto nul broeikasgasemissies. Bij green corridors maken alle betrokken partijen afspraken om over te gaan op varen zonder broeikasgasemissies op specifieke routes. Het samenwerkingsverband moet minimaal bestaan uit:

 • een exploitant van een Nederlandse haven;
 • een exploitant van een Britse haven en;
 • een Nederlandse of Britse reder die vaart tussen Nederland en het VK, of die van plan is te varen tussen een Nederlandse en Britse haven.

Verder geldt:

 • de reder hoeft niet met de Nederlandse vlag te varen.
 • andere Nederlandse partijen uit de maritieme sector mogen ook onderdeel uitmaken van het Nederlandse samenwerkingsverband.

Subsidiebedragen

 • De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten.
 • Kleine ondernemingen krijgen 20% extra, de subsidie bedraagt hierdoor 70% van de subsidiabele kosten.
 • Middelgrote ondernemingen krijgen 10% extra, dus een totaal percentage van 60% van de subsidiabele kosten.
 • De kosten die Nederlandse partijen maken, mogen maximaal 65% zijn van de totale kosten van de haalbaarheidsstudie.
 • De kosten van de haalbaarheidsstudie liggen tussen € 58.000 en € 292.000.
 • De subsidie wordt berekend over de subsidiabele projectkosten die de Nederlandse partijen maken.

Meer informatie