Synthese van voedselsysteemstudies en onderzoeksprojecten in Europa

Het Food & Business Knowledge Platform heeft als doel kennisdeling, onderzoek en innovatie op het gebied van voedsel- en voedingszekerheid te versterken. Bijna een achtste van de wereldbevolking lijdt aan chronische honger en met een verwachte groei van negen miljard in 2050, wordt de veilige voorziening van betaalbaar en kwalitatief goed voedsel een steeds grotere uitdaging.

Tijdens een slotconferentie hebben alle 75 consortia van het GCP (Global Challenges Programme) en ARF (Applied Research Fund) hun resultaten gepresenteerd. Danielle de Winter en Ellen Lammers hebben van al deze onderzoeksprojecten in het kader van het Food & Business Research programma een synthesestudie uitgevoerd, die nieuwe kennis en inzichten samenbrengt. Bent u benieuwd naar de belangrijkste inzichten uit meerdere projecten, lees dan de thematische papers. Als u meer wilt lezen over uitkomsten op beleid en praktijk, kunt u de uitkomstartikelen bekijken. Daarnaast resulteerde het syntheseonderzoek in een podcast met drie afleveringen en meerdere online evenementen

Het syntheseonderzoek resulteerde in:

De volledige papers, evenals de samenvattingen, zijn hier te vinden.