Symposium ‘Transition to a sustainable food system’

Op 22 mei 2023 vindt het tweede symposium van het NWA-onderzoeksprogramma “Transition to a a sustainable food system” plaats. Onder de vlag van de Nationale Wetenschapsagenda is in 2021 een breed consortium van dertig wetenschappers gestart met een driejarig programma. In het consortium zitten wetenschappers uit het wetenschappelijk onderwijs, het hoger beroepsonderwijs, een groot aantal bedrijven, ngo’s en innovatieve netwerken. Zij onderzoeken met elkaar hoe 9 miljard mensen in 2050 duurzaam gevoed kunnen worden.

Tijdens het symposium worden tussentijdse resultaten gepresenteerd, parallelsessies gehouden waarin wordt ingegaan op reflectie en inbreng op het onderzoek en betrokkenheid van onder meer het bedrijfsleven. Het thema van dit jaar is ‘partnerschappen voor transities’: twee gastsprekers zullen reflecteren op hun kijk op transities. Het symposium vindt plaats in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee, gevolgd door het NWO-congres Life2023.

Datum: maandag 22 mei 2023
Tijd: 10:00 – 16:30 uur
Locatie: Hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee
Aanmelden: vóór 9 mei 2023 12:00 uur, deelname is gratis

Meer informatie