Subsidieregelingen voor energie en innovatie

Het kabinet stelt dit voorjaar een aantal subsidieregelingen beschikbaar voor energie-besparingsprojecten en de verduurzaming van de industrie voor bedrijven en kennisinstellingen die innoveren om CO2-uitstoot te verminderen. Hiermee wil het kabinet investeringen voor een duurzame industrie en de ontwikkeling van innovaties versnellen. De volgende regelingen zijn (of gaan later) dit voorjaar open: