Subsidie voor onderzoek naar gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken

Hoe kan je de leefomgeving zo aanpassen, dat de gezondheid in kwetsbare wijken en gebieden verbetert? Er is nu subsidie beschikbaar voor gemeenten en GGD’en. Met deze subsidie kunnen zij -samen met onderzoekers- praktijkgericht onderzoek doen. De uitkomsten helpen gemeenten en GGD’en om gezondheid mee te wegen bij het inrichten en beheren van de fysieke omgeving.

In kwetsbare wijken en gebieden is vaak een stapeling van factoren die de gezondheid negatief beïnvloeden, waaronder de leefomgeving. Door veranderingen aan te brengen in de leefomgeving, kunnen gezondheidsverschillen verkleinen. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld bij het ontwikkelen en beheer van de leefomgeving rekening houden met: gezonde lucht, ruimte voor wandelen en fietsen en gezonde voeding.

Maar voor gemeenten is het vaak een uitdaging om in de praktijk vorm te geven aan de gezonde leefomgeving, ook in kwetsbare wijken en gebieden. Zo blijkt uit de kennissynthese ‘Gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken’ , die eerder dit jaar werd uitgevoerd in opdracht van ZonMw.

Om een gezonde leefomgeving in de praktijk te realiseren is een integrale aanpak over de verschillende domeinen van cruciaal belang. Deze subsidie is bedoeld voor praktijkgericht onderzoek. Naast de integrale aanpak, is het ook van belang dat professionals vanuit verschillende domeinen samen leren.

Over de subsidieoproep

Wat is er nodig is om de gezondheid in kwetsbare wijken en gebieden te verbeteren door middel van aanpassingen in de leefomgeving? Dat is de centrale vraag in deze subsidieoproep.

Op 8 juni 2023 is onze subsidieoproep ‘Ontwikkelen van kennis over gezondheid in kwetsbare wijken en gebieden’ geopend. Door een technische fout geldt voor deze ronde dat het aanvraagformulier beschikbaar is vanaf 16 juni 2023. Tot 7 september 14:00 uur kunt u subsidie aanvragen.

Lees meer