Subsidie Energie-efficiëntie glastuinbouw = open

Wilt u energie besparen, bijvoorbeeld door een luchtbehandelingssysteem te installeren? Met de subsidie Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) kunnen glastuinders en samenwerkingsverbanden hiervan energiebesparende maatregelen nemen. De aanvragen kunnen ingediend worden van 5 oktober tot en met 20 oktober 2023. Meer informatie.