Studenten werken via ‘Het Nieuwe Telen, gas erop!’ aan energie-efficiënte teeltconcepten

Via het project ‘Het Nieuwe Telen, gas erop!’ werken vier groene hogescholen, bedrijfsleven en onderzoekers met elkaar aan haalbare energie-efficiënte teeltconcepten voor de praktijk. De studenten van Hogeschool Inholland hebben samen met teeltadviseur Wim van der Enden en teler Peter de Munck gewerkt aan het opbouwen van kennis over de waterbalans in relatie tot groei en kwaliteit in de teelt van hortensia’s.

Zij hebben gekeken naar onder andere:

  • de invloed van EC (zoutgehalte) en irrigatiefrequentie;
  • meer licht toelaten door diffuse coating, niet krijten en minder schermen;
  • stressmonitoring met sensoren van Vivent.

Sensoren

In dit project is een nieuw type plantstress sensoren, geproduceerd door het Zwitserse bedrijf Vivent, voor de eerste keer in snijbloemen getest. Deze biosensoren monitoren het gewas continu en registreren stress op basis van elektrische communicatie in de plant. Elke plant kent perioden waarin de groei stagneert als gevolg van stress door omgevingsfactoren zoals gewashandelingen, wind, licht, water, zout, ziekteverwekkers  etc.

Stress-alert

Via een dashboard hebben de studenten samen met de onderzoekers de stressmomenten gedetecteerd met Vivent Biosensoren en deze geanalyseerd door ze te koppelen aan gebeurtenissen in de hortensiateelt. Bij een stressmoment ontvangt de teler een stress-alert. Via dit onderzoek is er met deze sensoren ervaring opgebouwd in de hortensiateelt en zijn deze geëvalueerd. De teler kan zo inzoomen op stressmomenten en actie ondernemen om deze stress te verlagen. Hierdoor kan een teler zijn gewas beter sturen en kan hij ongewenste groeiremming voorkomen. Deze studie laat zien dat de biosensoren van Vivent in staat zijn om de stressreactie van hortensia-planten aan het licht te brengen als gevolg van ongewenste klimaatwisselingen, te hoge instraling of opkomende ziekten en plagen.

Kennis naar mkb

Dit project is uitgevoerd als een pilot met ondersteuning vanuit Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen(T&U). Voor mkb’ers is het belangrijk om op een laagdrempelige manier toegang te krijgen tot ontwikkelde technologie zodat zij hun bedrijfsprocessen kunnen blijven vernieuwen. Via deze pilot wil Topsector T&U de toegang tot en gebruik van technologie voor het mkb stimuleren door technologie te valideren en te evalueren. Hierdoor kunnen de zwakke en sterke punten van een technologie beoordeeld worden, waarna er besloten kan worden of een technologie bruikbaar is en hoe deze in de praktijk ingezet kan worden.

Het doel van ‘Het Nieuwe Telen, gas erop!’ is om de toepassing van de teeltmethode Het Nieuwe Telen in de tuinbouwpraktijk door te laten groeien en dieper te doen wortelen.