Start vier nieuwe projecten in Graduate School

Er gaan vier nieuwe projecten van start in het programma Graduate School bij Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U). Binnen dit programma kunnen excellente masterstudenten zelf, in samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven, een voorstel voor promotieonderzoek indienen. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met de Topsector Agri & Food.

De beoordelingscommissie heeft 18 aanvragen beoordeeld. Het beschikbare budget vanuit Topsector T&U voor deze ronde van het programma is 1,1 miljoen euro. Het budget is beschikbaar voor 4-jarige AIO-projecten, uitgevoerd door kennisinstellingen in samenwerking met één of meer private partners (PPS). Het doel van dit programma is het aantrekken en opleiden van talentvolle onderzoekers voor de sector tuinbouw en uitgangsmaterialen om de concurrentiepositie te behouden en verder te versterken.

Kevin Peek van Universiteit van Amsterdam (UvA) gaat aan de slag met onderzoek naar hoe genen elkaar kunnen uitzetten waardoor belangrijke eigenschappen van planten spontaan kunnen verdwijnen in nakomelingen. Sarah Kalisvaart, Suraj Hassan Muralidhar en Iris de Leeuw, alle drie van Wageningen University & Research (WUR), gaan de komende vier jaar aan de slag met resp. onderzoek naar de effecten van een sluipwespvirus via rupsenspeeksel op resistentie van planten, hoe zeepachtige stofjes in chrysant belangrijk zijn voor resistentie tegen schimmelziektes en het effect van schooltuinieren op gezond en duurzaam voedingsgedrag van kinderen en het creëren van voorwaarden voor structurele inbedding.

Het bedrijfsleven is actief bij dit programma betrokken als partner en co-financier. Het biedt de bedrijven – klein en groot – de mogelijkheid om diepgaand fundamenteel onderzoek te laten doen, en om contacten op te bouwen en te onderhouden met de academische wereld.

Het programma geeft een unieke mogelijkheid om talenten te scouten, een stimulerende onderzoeksomgeving te bieden en jonge onderzoekers te ondersteunen. De deelnemende bedrijven zijn enthousiast, zo blijkt uit een reactie van een van de deelnemers: ”De sterke positie van de Nederlandse zaadveredelingsbedrijven kan alleen door kennisontwikkeling worden behouden en deze is zeer gebaat bij het onderzoek en de talentvolle onderzoekers van het Graduate programma.”

Meer weten?

Project Kevin Peek – onderzoek naar hoe genen elkaar kunnen uitzetten waardoor belangrijke eigenschappen van planten spontaan kunnen verdwijnen in nakomelingen – contactpersoon Maike Stam (UvA)

Project Sarah Kalisvaart – onderzoek naar de effecten van een sluipwespvirus via rupsenspeeksel op resistentie van planten – contactpersoon Erik Poelman (WUR)

Project Suraj Muralidhar – onderzoek naar hoe zeepachtige stofjes in chrysant belangrijk zijn voor resistentie tegen schimmelziektes – contactpersoon Jan van Kan (WUR)

Project Iris de Leeuw – onderzoek naar het effect van schooltuinieren op gezond en duurzaam voedingsgedrag van kinderen en het creëren van voorwaarden voor structurele inbedding – contactpersoon Annemien Haveman-Nies (WUR)