Start van vijftien nieuwe Seed Money Projecten

Voor 2022 zijn er vijftien Seed Money Projecten gehonoreerd in de gezamenlijke oproep van de Topsecoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Dit jaar wordt onder andere onderzocht hoe Nederlandse bedrijven samen met lokale partners duurzame demonstratiekassen kunnen ontwikkelen in Zuid-Korea, welke kansen er liggen voor de teelt van eiwitgewassen in West-Europa, wat artificial intelligence kan betekenen voor de aquacultuur in Nieuw Zeeland, hoe reststromen uit de cacaoteelt kunnen bijdragen aan het inkomen van de teler in Ecuador en hoe in Kenia de productie van koffie geoptimaliseerd kan worden. Een volledig overzicht van de projecten is hier te vinden.

Bij de toekenning van de projecten wordt gekeken of het project bijdraagt aan de Sustainable Development Goals, hoe het project past in de kennis- en innovatieagenda en hoe het past binnen de internationale ambities van de Topsector. De Seed Money Projecten zijn bedoeld voor het initiëren en opzetten van internationale partnerships waarmee uiteindelijk ook Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven zich in het buitenland kunnen positioneren. Net als voorgaande jaren worden de projectresultaten in december van dit jaar gepresenteerd.